Arbeiderpartiet i Tromsø mister en av sine fremste politikere når Tone Marie Myklevoll har takket ja til å bli kommunalsjef i Harstad.

Myklevoll har sittet fire perioder i bystyret, hun er nestleder i Arbeiderpartiets bystyregruppe, og komiteleder i byutviklingsutvalget. Hun har for kort tid siden også inntatt en plass i landsstyret i Arbeiderpartiet.

Det er ingen tvil om at det er en rutinert og kunnskapsrik politiker som går ut av politikken, hun nyter bred respekt på tvers av partiskillelinjer i Tromsø, og etterlater seg et betydelig tomrom.

Men det åpner også en mulighet for fornyelse og satsing på yngre krefter i Tromsø Arbeiderparti.

Den som skal erstatte Myklevoll på andreplassen på lista før høstens valg, er nødt til å være kvinne, og hun må helst også være ung.

Blant mange i kommunepartiet omtales Marta Hofsøy som et trygt og naturlig valg som Tone Marie Myklevolls arvtaker.

Hofsøy er bare 30 år gammel, men har allerede mye politisk erfaring, fra sentralstyret i AUF og som folkevalgt både i kommunen og i fylket. Hun er regnet for å være sterk retorisk, med gode samarbeidsevner og gjennomføringsevne.

Andre omtaler henne som en ung kvinnelig politiker med stort potensial, og i tillegg et sterkt engasjement for Tromsø. Dessuten er hun småbarnsmor, dermed bringer hun viktige hverdagserfaringer og perspektiver med seg inn i politikken.

Det kan selvfølgelig komme overraskelser og dukke opp flere navn, men foreløpig er Hofsøy den som peker seg ut som nokså klar favoritt. Om hun selv ønsker å stille seg til disposisjon, er noe hun vil måtte avgjøre før fristen hos nominasjonskomiteens leder Arild Hausberg går ut den 31. mars.

Uansett hvem nominasjonskomiteen lander på, vil det bli et avgjørende valg. Gunnar Wilhelmsen vil være 71 år gammel når neste kommunestyreperiode er over.

I realiteten vil den som tar på seg oppgaven som nummer to på kommunevalglista i Tromsø, ha sjansen til å ta opp arven etter Wilhelmsen og bli Arbeiderpartiets frontfigur i Nord-Norges hovedstad fra 2027, og i flere år fremover.