Utnevnelsen av Masud Gharahkhani som stortingspresident er en stor historisk hendelse i Norge.

Den viser at veien fra asylmottak til maktens tinder er overkommelig i dette landet. Og at veien oppover kan klatres på relativt kort tid.

På mange måter handler fortellingen om den nye stortingspresidenten om et velfungerende sosialdemokratisk system som har klart å løfte mange i dette landet.

Masud Gharahkhani er 39 år gammel, og kom til Norge som flyktning fra Iran som 5-åring i 1987. Han tok utdanning som radiograf, og har vært aktiv i politikken i mange år. Først som lokalpolitiker i Drammen så som stortingspolitiker for Buskerud fylke.

I Arbeiderpartiet har han steget relativt fort og høyt i gradene. Som Arbeiderpartiets mangeårige innvandringspolitiske talsperson har han stått i mange stormer, også i eget parti. Men han har lojalt vært ansiktet utad for den mer restriktive innvandringspolitikken Ap har ført de siste årene.

Gharahkhanis utnevnelse som stortingspresident begrunnes med hardt og godt arbeid for partiet der han har vært prinsippfast politiker. Den er hans personlige fortjeneste.

Men utnevnelsen er også et symbol på at vi er et land der klassereiser er mulige.

Dette er en fortelling om verdier som er viktig for Arbeiderpartiet å holde fast ved, men også viktige ideer for mange andre i likeverdslandet Norge.

Som Gharahkhani sa selv da han ble nominert: – Foreldrene mine startet som jordbærplukkere i dette landet. Faktisk er det slik at mamma får gullklokka i morgen. Hun er lærer. Pappa jobber med integrering i en mellomstor norsk kommune. Og jeg kan bli stortingspresident.

Han fremhever Norge som et land der man kan komme med tomme hender og bygge seg en fremtid. Og der politikere ikke er korrupte.

Nå er han valgt av Stortinget til et viktig verv, ikke minst med tanke på det oppryddingsarbeidet som må gjøres.

Han må ta tak i flere forhold som har skapt mistillit til våre folkevalgte. Stortingspresidenten han erstatter, trakk seg etter en potensiell skatteskandale. Pendlerboligskandalen vil også prege Gharahkhanis arbeid i overskuelig fremtid.

Nå er det all grunn til å gratulere Masud Gharahkhani med ny jobb. Det er også all grunn til å ønske ham lykke til. Han vil få en ekstremt krevende oppgave med å gjenreise Stortingets tillit i befolkninga.