Tromsø jeger- og fiskerforenings leder, Øivind Hilmarsen, synes å være overrasket og indignert over reaksjonene og språkbruken etter at foreningen skal gjenoppta skytingen i Tromsdalen, og at han personlig i den anledning har satt opp to store og massive mursperringer over turstien på Tromsdalens solside.

Jeg undres på om Hilmarsen, mens han koste seg med å heise på plass disse svære betongblokkene, noen gang reflekterte over at nå stenger jeg denne veien for allmenheten 24 timer i døgnet, 7 dager i uka, de neste 6 ukene, slik at vi kan få skyte og kose oss 4 timer, 4 dager i uka, dvs. 16 timer i uka. Og om det noen gang slo han: Blir no det her helt rimelig av meg?

Jeg vet jo ikke hvordan Hilmarsens «rimelighets-tankegang» er, men jeg undres om medlemmene i TJFF, resten av styret i TJFF, for ikke å snakke om Norges Jeger- og Fiskerforbund synes dette var en rimelig og forsvarlig avveining og handling.

Aksjonistene har ikke begått hærverk mot Hilmarsens mur. Aksjonistene har fjernet en ulovlig oppsatt hindring på en offentlig tursti, for at allmenheten fortsatt skal kunne ferdes i Tromsdalen.

Det er Hilmarsen som har begått hærverk på turstien, med det resultat at det nå ligger 16 svære og stygge betongblokker ute i naturen, og jeg forutsetter at kommunen pålegger Hilmarsen å rydde opp etter seg snarest.

At noen har begått hærverk mot foreningens hytte, det er beklagelig, og det tar vi avstand fra. Akkurat som vi tar avstand fra Hilmarsens ufine beskylning mot oss om at det er vi som har gjort det.

Hilmarsen vet utmerket godt at denne bygningen har stått forlatt og åpen for rov og ran i flere år. Og vi vet hva som skjer med slike forlatte hus, særlig hvis de ligger langt fra folk. Jeg forventer en beklagelse fra Hilmarsen for denne beskyldningen.