Mens vi sitter i sofaen med en kopp kakao og ser snøen faller utenfor vinduet, er det 5000 barn i Moria som ligger ute kalde, sultne og hjemløse.

Mens vi forbereder julefeiringen og diskuterer julehandling, sitter det barn i Moria som venter på og bli hentet. Dette er barn som venter på trygghet, kjærlighet og tak over hodet, men de barna som skulle blitt hentet sitter enda i Lesvos.

Norge skulle hente ut 50 barn om andre land i Europa gjorde det samme, men dette løftet er glemt. Redd barna har klart og få inn 86.000 underskrifter til regjeringen, det har vært aksjoner i alle fylkene i landet. Nå er det på tide at regjeringen tar ansvar, befolkningen har talt, vi vil flere en 50 vi vil ha dem før jul.

Samtidig har EU helt glemt disse barna, til tross for at det var de som forårsaket situasjonen. Mens EU er opptatt med å definere hva en pølse er og (annet ubetydelig direktiv de akkurat her vedtatt), går livet videre for barna i Moria, uten noen løsning.

Dublin III avtalen bidrar til at det blir et økt press mot Sør-Europa slik som Hellas, men land som Ungarn og Polen viser ikke solidaritet. Dette ender med at flyktninger blir sittende fast i leirene, i håp om at asylsøknaden deres skal bli godkjent. Nå skal snart Dublin-avtalen fornyes, men i stedet for å fikse på dette ser det ut som reglene blir endret, slik at eu-land som ikke vil ta imot noen kan slippe helt unna. Slik vil presset på Hellas og Italia bli enda større, samtidig som dødstallene stiger fordi de også er hardest rammet av korona.

Vi lever midt i en pandemi, men situasjonen i Norge kan ikke sammenlignes i forhold til en flyktningleir der man ikke kan holde avstand og vaske hendene. Moria har ingen form for trygg medisinsk hjelp og oppfølgning, og EU hører ikke etter når Hellas skriker om hjelp. Moria har kapasitet til 3000, men nå bor det over 40.000 i leiren under Korona. Når kulden kommer og frykten spres, kan man undre selv hvordan det blir. Det har vært en brann i Moria før, hent barna før de søker varme i et brennende telt.

Vi har kjærlighet, vi har varme og vi har tid. Hent barna nå!