I Nordlys er slike innlegg i det siste skrevet av folk som tilhører hele ekkokammeret i kraftbransjen, fra diverse statsråder, via adm. dir. i Troms Kraft, lederen av Mo industripark, prosjektlederen i Sør-Varanger Utvikling, lederen i Stortingets energikomité, diverse LO-tillitsvalgte, ordføreren i Tromsø og ikke minst jurist Oddmund Enoksen. Og sist lørdag trykte Nordlys et innlegg av adm.dir. i Energi Norge, Knut Kroepelien, som sammenfatter alle usannhetene i de øvrige innlegg.

Kroepelien prøver å fortelle oss at strømforbruket i Norge vil øke med ca. 20 TWh innen 2026 (fra 150 TWh) og med ca. 80 TWh i 2040. Han har fått et konsulentselskap til å dikte opp disse tallene, men hva betyr de i realiteten? Mye av den nye energien må komme fra vindkraft i Norge og skal dels hindre at Norge får et underskudd på kraft i løpet av fem år, og dels at norske klimagassutslipp skal halveres innen 2030. Men Kroepelien og resten av ekkokammeret tar dessverre feil - fordi de tar utgangspunkt i en virkelighet som ikke eksisterer.

Ingen land med fossilproduksjon kommer til å redusere produksjonen av olje og gass med et eneste gram. Produksjonen av ny, ustabil fornybar energi i verden vil forbli liten også de neste 100 årene, jfr. siste rapport fra FNs klimapanel, og konsekvensene av Ukraina-konflikten. Både fossil og fornybar energi vil nok øke noe, men forholdet fossil/fornybar energi blir stabil.

Den norske energipolitikken har derfor i realiteten et helt annet formål enn å forhindre at kloden skal brenne opp: Grunnen til at Norge nå – tilsynelatende – trenger mer energi, er at Norge planlegger å sløse bort mye av vår fornybare kraft.

Sløseriet er velkjent for alle:

  • Norge skal selge 40-50 TWh til EU, kraft vi trenger selv. Norge planlegger å bruke 15 TWh på en meningsløs elektrifisering av sokkelen (uten fnugg av klimabetydning).
  • Norge planlegger en betydelig produksjon av «grønn» hydrogen – der bruk av enormt mye vannkraft/vindkraft til hydrogenproduksjon, gir lite hydrogen (under halvparten av den strømmen som brukes blir til produksjonen av hydrogen).
  • Det bygges datasentre til enormt kraftkrevende og subsidiert bitcoin-spekulasjon.
  • Og den voldsomme utbyggingen av kabelnettet i Norge, skyldes dels at man må ha nett til de mer enn 10.000 meningsløse vindturbiner som planlegges, og dels fordi det norske sentralnettet er blitt dramatisk svekket av de siste kablene til EU, og av all eksporten.

Norge har mer enn nok energi til all fornuftig ny industri i Norge – uten ny vindkraft, og vi har naturligvis også vesentlig bedre reserver enn vindkraft i Norge, om mer kraft skulle trenges. – Men det forutsetter naturligvis at vi dropper kraftnæringens kolossale, planlagte kraftsløseri.