Onsdag kom den dramatiske beskjeden til ansatte i Lerøy, 339 ansatte har fått varsel om permittering. Blant disse jobber 158 hos Lerøy på Skjervøy.

Det er dramatisk og truer lokalsamfunnets eksistens. Det sparker også beina under gode og personrettede distriktspolitiske tiltak i nord, som gratis barnehage, i årets statsbudsjett.

Mange savner tilstedeværelse og engasjement fra statsminister Jonas Gahr Støre. Det er forståelig at han må ta en aktiv rolle i utenrikspolitikk. Men han må også møte kystfolket i Norge i øyehøyde, når det nå har oppstått en kaotisk situasjon rundt regjeringens et forslag om å innføre en grunnrenteskatt på lakse- og ørretproduksjon.

Nordlys har støttet regjeringens plan for en ny og høyere lakseskatt. Vi mener tidspunktet, gitt den økonomiske krisen og behovet for inntekter til fremtidige statsbudsjett, er riktig for å innføre grunnrentebeskatning.

Men ordningen må innrettes klokt og på en ansvarlig måte som gjør at man opprettholder investeringer langs kysten. Prosessen frem til nå har dessverre vært alt annet enn god.

Skatten skal virke alt fra årsskiftet, men ikke vedtas før til våren. Det er en av flere momenter som skaper usikkerhet i et forslag fra regjeringen som er riktig tenkt, men likevel har for mange svakheter.

Ordningen skulle skjerme de minste oppdretterne, men det viste seg raskt at det var gjort gale beregninger. Vertskommunene skulle sitte igjen med mer, men resultatet ser ut til å bli det motsatte, at flere kystkommuner får reduserte inntekter.

Næringen vet på sin side vet i dag ikke hvilke investeringer som det kan gis fradrag for. Det har dessverre ført til at investeringer er lagt på is.

For regjeringen er situasjonen kritisk. Tillit og legitimitet hos en sentral kystnæring står i fare.

Dette er ikke et spørsmål om for eller mot lakseskatt. Næringen har innsett at den kommer. Men regjeringen må ta et steg tilbake og utforme skatten på en annen måte før den trer i kraft.

Regjeringen har nå etterlatt et inntrykk av å mure seg inne uten å komme kritikken i møte. Desto mer kritikken øker i styrke, desto mer sikre virker regjeringen på at de er på rett vei.

Det er arroganse man ikke tillate seg når tusenvis av arbeidsplasser ligger i potten.

Statsminister Jonas Gahr Støre må nå vise lederskap. I Norge har vi ikke tradisjon for at endringer i skattesystemer skjer brått og uten noen dialog med næringslivet selv.

Det er på tide med et initiativ til dialog med fagbevegelsen, sjømatnæringen og vertskommunene. Sammen kan man finne frem til kompromisser det er mulig for fellesskapet å leve med.