Sist tirsdag holdt helseminister Ingvild Kjerkol helseministerens årlige sykehustale. Den holdt hun ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

I talen var hun innom flere viktige forhold innen sykehussektoren, ikke minst situasjonen ved sykehusene i forbindelse med koronaepidemien. Noe som er blitt litt varierende dekket i de forskjellige media.

Et av temaene helseminister Kjerkol var innom i talen, er det etter det jeg kan se bare Adresseavisen som har brakt ut til sine lesere.

Ifølge Adresseavisen varselet Kjerkol i talen sin et «sterkere demokratisk innslag» i styringen av sykehusene». Videre i talen signaliserte hun endringer i dagens modell, der sykehusene organiseres i foretak med egne, profesjonelle styrer.

Dette er generelle og vage formuleringer som kan vise seg å føre til markerte endringer i organisering og styringen av sykehusene og helseforetaksmodellen inkludert styrearbeidet. Men som også kan føre til tilnærmet status quo i forhold til dagens styring og modell.

Når helseministeren/regjeringen kommer ut med nærmere og konkrete endringer sa Kjerkol ikke noe om i talen sin. Jeg regner med at saken vil bli nærmere utredet før helseministeren/regjeringen kommer ut med noe mer om dette.

Mye av det som foregår i enkelte av helseforetakene for tiden er det grunn til å stille store spørsmål ved. Ikke minst i Helse Nord-området. Derfor bør helseministeren så snart som mulig komme fram med hva det er hun tenker på, når hun sier det hun sier i talen sin.

Alle - herunder media - som er opptatt av manglene ved dagens modell og Helse Nord sitt virke innenfor dagens modell, bør følge med på at utredningen virkelig fører til større demokratisk innslag og endring av dagens modell. Og etterlyse en fortgang i arbeidet med dette, dersom det drar ut i tid.