Vidar Eng og Hilde Sagland i Tromskomiteen for jernbane er ute i avisene med debattinnlegg med propaganda for bygging av jernbane mellom Fauske og Tromsø. Jeg etterlyser nå et større engasjement fra veifarende og politikere for å få stoppet disse jernbaneplanene.

Les også

Nord-Norgebanen: Hva er nullalternativet?

Les også

Spillet om Nord-Norgebanen

Vil koste langt mer enn dagens beregninger viser

En utbygging av jernbane fra Fauske til Tromsø er pr. i dag kostnadsberegnet til over 100 milliarder kroner. Før jernbaneutbyggingen er fullført vil det påløpe enda større kostnader, trolig mer enn det dobbelte av 100 milliarder kroner.

Nordlandsbanen en propp i godstrafikken

Dersom det bygges en ny og moderne jernbane mellom Fauske og Bodø vil den tåle langt mer godstrafikk enn det Nordlandsbanen mellom Trondheim og Fauske har i dag.

Etter det jeg erfarer tåler ikke Nordlandsbanen større godstrafikk enn det den har i dag.

Dersom Nordlandsbanen ikke skal bli en propp for godstrafikken med jernbane mellom nord og sør her i landet, må banelegemet og skinnegangen på store deler av denne strekningen forsterkes. Og signalsystemene og vekslingssporene må utbedres eller nybygges. Det vil koste mange titalls milliarder kroner, som må legges til kostnadene for jernbane Fauske-Tromsø.

Jernbaneutbygging vil kvele veiutbygging

I Troms og Finnmark er det stort behov for utbedring av veinettet, både hovedveier og tilførselsveier til hovedveiene.

I Nordland er det også stort behov for utbedring av både hovedveinettet og tilførselsveier. Her nevnes spesielt behovet for utbedring og nybygging av E6 på strekningen Fauske-Narvik og E6 nord i Ofoten.

Jernbaneutbygging Fauske-Tromsø vil kvele statlige bevillinger til framtidig veiutbygging i Nord-Norge i mange, mange år framover.

Over 200 milliarder kroner totalt

Dersom kostnadene til jernbaneutbygging Fauske-Tromsø legges til kostnadene ved utbedring og modernisering av Nordlandsbanen, og man trekker inn prisøkningen fram til en eventuell bygging starter, kommer man fort opp i over 200 milliarder kroner før hele utbyggingen er ferdig.

Det er naivt å tro av man vil få både i pose og sekk når det gjelder statlige midler, dvs. både jernbaneutbygging og veiutbygging samtidig i Nord-Norge. Hadde det derimot vært prosjekter i Sør-Norge det dreide seg om, tror jeg viljen til å strekke seg langt for å gi både i pose og sekk ville vært langt større i regjering og storting.

Det beste rådet

Ut fra det overstående er det beste rådet til samferdselsmyndighetene følgende: Bygg en solid og moderne fergefri hovedferdselsvei i stedet for jernbane mellom Fauske og Tromsø. Og bygg ut tilførselsveiene til hovedferdselsveien. Bygg også tuneller under de verste fjellovergangene fra og med Saltfjellet i sør og videre nordover. Da får man en hovedferdselsvei mellom nord og sør her i landet som man kan være trygg på er åpen for trafikk også på værharde vinterdager.