Da Nasjonal transportplan (NTP) ble lagt fram i vår jublet mange i nord over regjeringens milliarddryss til ny E6 gjennom Sørfold og ny E10 Hålogalandsvegen. MDG var som eneste parti kritisk til pengebruken, fordi vi mener det slår bein under Nord-Norgebanen.

Det er den enkleste sak i verden å være for noe. Men det vi nå opplever i nord er partier som overbyr hverandre i kampen om velgerne. Vi mener at dette er å holde nordlendinger for narr. Og den største bløffen av dem alle er at vi kan få i pose og sekk. Regjeringen vil bruke 1200 milliarder kroner på samferdsel i Norge de neste 12 årene, ifølge NTP. Kun Frp vil bruke mye mer penger, svimlende 400 milliarder kroner. Et tall så tullete at man kan lure på om de tror på det selv.

Men selv om partiene i all hovedsak er enig om den enorme potten til samferdsel, så er det kun MDG som har vært tydelig på hvordan vi vil prioritere.

Vi har listet opp for velgere over hele landet hvilke veiprosjekter vi vil droppe eller nedskalere for å finansiere tidenes satsing på jernbane, trygge fylkesveier, elfly, sykkel og kollektivtransport - for å nevne noe. Det er tøft å kutte, særlig i nord hvor behovene er store. Kritikken har haglet fra begge sider av den politiske skillelinjen. Men når vi etterspør svar fra de andre partiene på hvordan de vil finansiere Nord-Norgebanen, blir det dørgende stille. MDG mener alvor med at Nord-Norgebanen må bygges. Fordi dette er den beste løsningen for frakt av fisk og folk, og fordi vi trenger klimavennlige transportløsninger i landsdelen vår. Banen vil bli den største og viktigste investeringen i nord i dette århundret.

I vårt alternativ til Nasjonal transportplan har vi satt av 30 milliarder kroner til første byggetrinn for Nord-Norgebanen. Pengene henter vi blant annet fra 34 ulike motorveiprosjekter i sør og fra to store veiprosjekter i nord. For uten penger blir det ingen bane, bare tomme ord.

I tillegg vil vi bruke 11 milliarder kroner mer enn regjeringen på et skikkelig løft for fylkesveiene, og mangfoldige milliarder ekstra til ras- og skredsikring, gang- og sykkelveier, bedre vedlikehold og trafikksikring av veiene våre. Dette er mulig når man sier tydelig nei til store, nye veier som ødelegger naturen og klimaet. For det er slik at når vi står midt i en klima- og naturkrise, så må vi finne løsninger som reduserer klimagassutslippene med ødelegger så lite natur som mulig. I det perspektivet kommer bygging av nye veier langt dårligere ut enn bygging av jernbane.

Vi skal ikke sitte med luen i hånden her i nord og si oss fornøyd med veimilliardene fra regjeringen. Men vi skal være tydelig på at vi ikke aksepterer å bli holdt for narr. Nord-Norgebanen har vært utredet i flere tiår. Regjeringen skyver prosjektet foran seg med enda en utredning, mens opposisjonen lover gull og grønne skoger.

MDG mener at det er nok nå - vi må få pengene på bordet og politikere som tør å satse og prioritere. Først da er det håp om at fisk og folk kan gå på skinner i nord.