I Nordnorsk Debatt tegner Einar Sørensen et dystert bilde mens Tor Nymo, Sp Målselv, forsvarer regjeringen. Begge har gode poenger; men ingen av dem har noen strategi. Dette er oppskriften på nederlag eller i alle fall en dårligere helhetsløsning enn nødvendig!

Tross mange opphold i nord bør jeg som søring kanskje forsone meg med at faktagrunnlaget jeg tidligere har lagt frem overses. Men fakta er nå en gang fakta, og ønsketenkning er ønsketenkning. La meg derfor utdype faktagrunnlaget:

Sea Hawk og Black Hawk?

Det er lett å se at helikoptermiljøet på Bardufoss, med støttespillere, helst vil ha Sikorsky Sea Hawk som maritimt helikopter og Black Hawk til spesialstyrkene og for hærstøtte. Det vil isolert sett bli en tilsynelatende bra løsning, men det vil ikke løse spesialstyrkenes behov for helikoptre med lang nok rekkevidde til å operere taktisk på Svalbard. Industribiten vil bli begrenset. Vi vet fra andre sammenhenger at Sea Hawk og Black Hawk til europeiske kjøpere vil bli bygget hos Sikorskys virksomhet PZL Mielec i Polen og at så godt som alle tilknyttede kontrakter vil havne i Polen, og noen i Storbritannia. Vi vil måtte bygge ut en helt ny støttestruktur i Norge. Den vil koste unødvendig med penger, og det meste vil sannsynligvis havne i Sør-Norge. Selv om det sikkert vil bli argumentert med lav stykkpris, vil totalkostnadene bli unødvendig høye. Dermed vil det bli færre helikoptre.

Europeisk løsning?

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram, Sp, viser til sonderinger om i første omgang å lease/leie maritime helikoptre. Det kan se ut til at han ser til USA og Sea Hawk. Trolig kan US Navy raskest tilby en lease/leie-løsning, hvilket det vil bli argumentert med. Men da vil vi jo i fortsettelsen være bundet til Sikorskys begrensede totaltilbud.

\u0009Vi vil komme langt bedre ut med europeiske Leonardo, med AW101 til spesialstyrkene, Wildcat som maritimt helikopter og AW149 til hærstøtte. Dette er lett å se, for den som vil se. Vi anskaffer allerede meget langtrekkende AW101 som redningshelikopter og bygger ut teknisk støtte over hele Norge, vi anskaffer også politihelikoptre fra Leonardo og trenger flere, blant annet i nord. Det betyr mer Leonardo teknisk støtte. Britene flyr Wildcat i Nord-Norge hver vinter og fra Royal Navy fartøyer i nordlige farvann året rundt. Wildcat kommer nå i ny versjon. Britene kjører konkurranse for 44 nye taktiske helikoptre, og her er AW149 klar favoritt. Det er bare å henge seg på og spare store penger, og omsette dette i flere helikoptre. Og tilsammen gir dette en formidabel teknisk støtte som bør havne i nord. Sikorsky har lite å tilby i sammenligning.

Forrige nordnorske tap

Nord-Norge tapte da de fleste Bell'ene ble flyttet til Rygge. Argumenterte man riktig? Følg nå med:

Fra Rygge skal Bell'ene flytte spesialstyrker til åsted for større terror; men spesialstyrkene ligger jo på Rena! Noen Bell'er vil nok oftest være på Rena for øvelser, men det vil være få og i aller verste fall ingen. Det betyr at ved storstilt terror i Oslo-regionen eller på Gardermoen vil Bell'er først måtte fly en times vei fra Rygge til Rena, laste inn der og så fly samme vei tilbake halve strekningen, eller mer. Beredskap?

\u0009Når man på liv og død skulle flytte sørover, burde Bell'ene selvsagt ha blitt stasjonert på Kjeller, omtrent halvveis mellom Oslo og Gardermoen. Der burde også politiets beredskapssenter ha blitt plassert. På arealene på Kjeller overtrumfet imidlertid næringsinteresser terrortrusselen. Pinlig, men sant. Og hva mer er: Kjeller ligger så nær Oslo og Gardermoen at man for noen år kunne klart seg med å ha en beredskapsstyrke fra Rena der, sammen med politiets spesialstyrke, for å kjøre til åsted for terror. Dette hadde fungert inntil nye helikoptre til spesialstyrkene var på plass; og Bell'ene kunne ha forblitt på Bardufoss. Det hører med at man hittil knapt har løftet en finger for å skaffe spesialstyrkene egnede helikoptre.

Men klarte nordnorske interesser å påpeke hulheten i argumentasjonen for Rygge? Nei. Hvordan går det denne gangen?