Både politiet, helsetjenesten og redningstjenesten i Nord-Norge har styrket, eller vil i nær fremtid få styrket helikopterkapasiteten. Dette burde også glede Senterpartiet.

De gamle Sea King redningshelikoptrene erstattes nå med nye redningshelikoptre, SAR Queen. De nye helikoptrene vil ha langt større rekkevidde, større hastighet og bedre evne til å operere i dårlig vær, enn Sea King. Redningshelikoptrene står klare til alle døgnets tider på basene i Bodø og på Banak. For å styrke redningsberedskapen i Nord-Norge etableres det fra 2022 en ny redningshelikopterbase i Tromsø. Store avstander, spredt bebyggelse, tøft klima og økt aktivitet tilsier opprettelse av en tredje base for redningshelikoptrene i Nord-Norge.

Politiet Nord-Norge fikk i fjor tilgang til et eget AW 169 helikopter. Helikoptret vil være tilgjengelig fra Tromsø lufthavn 24 timer i døgnet, med en times responstid, hele året, for transport av personell fra politiet med våpen og utstyr. Helikoptret vil støtte Troms, Finnmark og Nordland politidistrikter i oppdragsløsningen. På Svalbard har det siden 1. april 2014 vært stasjonert to Super Puma helikoptre i Longyearbyen. Dette er Sysselmannens helikoptre som brukes til mange oppdrag, inkludert søk og redning.

Luftambulansetjenesten opererer med helikoptre på flere baser i landsdelen. Der er i utgangspunktet tre ambulansehelikoptre operert fra tre baser. Fra 15.juli 2020 ble beredskapen styrket ytterligere med et sivilt ambulansehelikopter, som erstatter Forsvarets helikopter som har vært midlertidig stasjonert siden desember 2019.

Selv om innføringen av NH-90 er forsinket vil åtte NH-90 kystvakthelikoptre være stasjonert på Bardufoss. Disse kommer i tillegg til Bell-helikoptrene på samme base. Fra 2024 skal det etableres en egen helikopterskvadron på Bardufoss, og Bell-helikoptrene skal byttes ut med flere og moderne helikoptre til støtte for Hæren i nord.

Det er umulig å snakke seg bort fra det faktum at helikopterkapasiteten øker i hele Nord-Norge. Dessuten får Forsvaret bedre tilgang til Bell-helikoptrene, siden ambulanse- og politioppdrag nå skal ivaretas av egne, sivile helikoptre.

Det finnes tungtveiende grunner til at seks av Bell-helikoptrene på Bardufoss ble overført til Forsvarets spesialstyrker på Rygge. Løsningen med tre helikoptre på Bardufoss og 15 helikoptre for spesialstyrkene er operativt begrunnet. Det var nødvendig å stasjonere flesteparten av helikoptrene, piloter og teknisk støtte på Rygge for å sikre spesialstyrkene forsvarlig helikopterstøtte til krevende kontraterror-operasjoner og andre, alvorlige nasjonale kriser. Dette ble tydelig påpekt i Gjørv-kommisjonens rapport. Å unnlate å følge opp dette ville vært politisk ansvarsløst.

Det er gjennomført en rekke tiltak de siste årene for å bedre helikopterdekningen i Nord-Norge. Senest i forbindelse med behandlingen av Langtidsplanen for forsvaret før jul vedtok stortingsflertallet å opprette en ny helikopterskvadron på Bardufoss, mens Senterpartiet plasserte seg selv på sidelinjen.