Gå til sidens hovedinnhold

Helgelandssykehuset må være sitt ansvar bevisst

11 ordførere har fremsatt krav til lokalisering av nytt sykehus på Helgeland.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kommunene Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna,Vefsn, Vega og Vevelstad har over lang tid hatt et bredt og godt samarbeid om prosjekt «Nye Helgelandssykehuset». Våre kommuner står fortsatt sammen inn i den neste fasen avutviklingen av framtidens spesialisthelsetjeneste på Helgeland.

Prosessen vil i de neste ukene konkretisere lokaliseringen av Helgelands nye hovedsykehus, når sykehuset nå skal velge ut seks tomter for videre utredning av et framtidig nybygg. Hvordan denne prosessen nå håndteres av Helgelandssykehuset er selvsagt viktig for våre kommuner og våre innbyggere, og også avgjørende for legitimiteten til det endelige resultatet av den lange prosessen vedrørende framtidens Helgelandssykehus.

Vi som ordførere, de folkevalgte lederne for flertallet av innbyggerne på Helgeland, er de første som ønsker en spesialisthelsetjeneste med faglig tyngde og diversitet, der kvaliteten på pasientbehandlingen skal stå i høysetet. Helseminister Bent Høie stadfestet i sitt vedtak at det i framtiden skal være to akuttsykehus på Helgeland, med et nybygd hovedsykehus i Sandnessjøen og omegn, samt et DMS i Brønnøysund.

Dette vedtaket har vi alle stilt oss bak. Våre kommuner forventer nå at Helgelandssykehuset med handling viser evne og vilje til å gjennomføre vedtaket etter helseminister Høies intensjon. For våre kommuner er det medisinske innholdet i framtidens hovedsykehus den høyeste prioriteten i prosessen videre. Hvilket samlet tilbud innbyggerne på Helgeland kan motta ved hovedsykehuset vil være essensielt for opplevelsen av kvalitet og helhet.

Vi forventer at hovedsykehuset på Helgeland skal kunne behandle hele pasienten, både kirurgisk, medisinsk,kroppslig og psykisk. Tiden er inne for å se pasientene som en helhet, ikke stykkevis og delt, i skytteltrafikk mellom de ulike sykehusenhetene. Det er derfor avgjørende at framtidens hovedsykehus er tilgjengelig for alle pasientene på Helgeland, slik at et helhetlig pasienttilbud på en god måte kan benyttes av alle innbyggerne på Helgeland.

Våre kommuner mener det er åpenbart at framtidens hovedsykehuset må bygge videre på de gode og kompetente fagmiljøene som allerede eksisterer ved sykehusenhetene i Sandnessjøen og Mosjøen. Vi mener derfor at et nytt hovedsykehus må plasseres slik at det er akseptabel pendleravstand fra både Sandnessjøen og Mosjøen. På denne måten kan dagens to fysisk adskilte fagmiljø gro og videreutvikle seg sammen, til ett fellesskap, i ett felles hovedsykehus.

DMS i Brønnøysund realiseres i disse dager. Dette blir et etterlengtet løft for spesialisthelsetjenestetilbudet sør på Helgeland, og våre kommuner ønsker dette tilbudet hjertelig velkommen. DMS-et i Brønnøysund vil imidlertid være avhengig av et bredt og kompetent fagmiljø ved hovedsykehuset, for å kunne gi gode og tilpassede desentraliserte spesialisthelsetjenester. Med de funksjonene som i dag er tiltenkt et nytt DMS i Brønnøysund vil det være avgjørende med både faglig tyngde og bredde i tilbudet i hovedsykehuset.

Dette mener vi er en viktig vurdering som må tillegges vekt når lokaliseringen av framtidens hovedsykehus endelig skal avgjøres. Kommunene Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna,Vefsn, Vega og Vevelstad forventer at Helglandssykehuset i denne avgjørende fasen er sitt ansvar bevisst, og legger fram tomter med ulike kvaliteter og lokalisasjoner for videre utredning, slik at den mest hensiktsmessige tomten faktisk kan utredes på en god og forsvarlig måte. Det er bare på denne måten den riktige lokalisasjonen for framtidens hovedsykehus på Helgeland kan identifiseres og videreutvikles, til beste for alle pasientene på hele Helgeland.

Helgeland 14.4.21

Peter Talseth, Ordfører Alstahaug kommune

Eilif Trælnes, Ordfører Brønnøy kommune

Nils Jenssen, Ordfører Dønna kommune

Ellen Schjølberg, Ordfører Grane kommune

Harald Lie, Ordfører Hattfjelldal kommune

Elbjørg Larsen, Ordfører Herøy kommune

Ivan Haugland, Ordfører Leirfjord kommune

Hans Gunnar Holand, Ordfører Sømna kommune

Berit Hundåla, Ordfører Vefsn kommune

André Møller, Ordfører Vega kommune

Torhild Haugan, Ordfører Vevelstad kommune

Kommentarer til denne saken