Så opplever vi det igjen! Nordnorsk jordbruk blir fratatt en industrimulighet. TINE kommer med en nedslående nyhet. Når TINE ikke klarte å legge ned meieriene i Finnmark, så tok de heller et produkt som produseres i Nord-Norge vekk fra produksjonslinja. Nå er det Balsfjordosten sin tur til å falle for øksa!

Balsfjordosten, skapt i Balsfjord Ysteri på 1980 tallet, er snart historie. Osten overlevde Meieriet Nord, TINE Nord-Norge, og TINE Meierier - men overlever ikke TINE SA!

I førstningen var Balsfjordosten en ost av geit- og kumelk. Med 70 % geit og 30 % ku. Så hadde vi utfordringer med usmak på geitmelka på 90-tallet, men det løste man gjennom saneringsprogrammet på geit. Balsfjordosten ble en skikkelig god geitost. Geitmelka fikk en kvalitetsheving som det står respekt av og som næringa som helhet må ta æren for. Og Balsfjordosten ble en ost av bare geitmelk, 100 %!

Hva er takken for det? TINE sin innovasjon på geitmelkprodukter er urovekkende lav. De som holder på med geitmelk gjør sitt, men ledelsen i TINE bygger heller meierier i Irland enn å stå på for norske ku- og geitmelkprodusenter. Det vi har opplevd siste året er at byråkratene i TINE har fått lov til å bruke forholdstallet i kvoteordningen som en jojo på kumelk, mens på geitmelk ønsker TINE enda mindre melk inn til meieriene med et forholdstall på 96 %.

Meieri i Irland og soling glansen av internasjonal eksport av meieriprodukter basert på utenlandsk melk er blitt gjennomgangsmelodien. Da kan geitmelkprodusenter heller seile sin egen sjø. Det gir ikke samme anerkjennelse å produsere en geitost i Nord-Norge, som å bygge et nytt meieri i utlandet! Bare kostnaden ved utsettelsen av oppstarten på meieriet i Irland hadde dekt kostnadene mange ganger ved fornyinga av produksjonslinja for Balsfjordost på TINE Storsteinnes!

Konsernsjef Gunnar Hovland prater bort problematikken ved å vise til markedsføringsarbeidet og samarbeidet med kjedene. Han sier:

-Vi skal trappe opp markedsføringsarbeidet og styrke samarbeidet med kjedene rundt geitemelkproduktene våre. Vi har en fantastisk råvare, som TINE må bli flinkere til å utnytte. Og når det nye meieriet står klart, har vi også et enda bedre utgangspunkt for å styrke innovasjons- og produktutviklingen basert på lokal geitemelk.

Hva har skjedd kjære Hovland? Stort sett store ord og feitt flesk, som vi sier i ordtaket. Markedsføringsarbeidet og styrking av samarbeidet med kjedene må være en fallitterklæring for TINE! Det vi har opplevd ute i butikkene er at TINE forsvinner mer og mer fra hyllene. EMV-varer, Synnøve Finden og importert ost lyser i mot oss fra butikkhyllene. Er det det som er resultatet av samarbeidet med kjedene? Kjeder som driver kartellvirksomhet og som har som første prioritet å få skviset landbrukets samvirkeorganisasjoner, slik at de kan styre alt fra jord og bås til bord!

Vi ser resultatet, og TINE trekker seg tilbake og legger ned produksjoner som kunne ha gått godt, dersom selgerjobben hadde vært tatt på skikkelig alvor. Akkurat Balsfjordosten går godt når den finnes i butikkhyllene, men problemet er å få den dit – og der har TINE sviktet!

Og innovasjon? Jeg vet at entusiaster innen geitmelkfaget i TINE har jobbet med innovasjon, men har fått tommelen ned – gang etter gang. Jeg vet at produsentmiljøet på geit, gang etter gang, har etterlyst TINE sin norske satsing på fetaost på geit. Jeg har gjort det selv. Men nei, det har vært gjort halvhjertede forsøk og latt det bli med det.

Når jeg har møtt greske jordbruksrepresentanter under møter i utlandet, så lurer de på hvorfor Norge ikke lager fetaost av all den flotte geitmelken som vi har her i landet. Det er fetaost på geit- eller sauemelk som er FETAOST! Ikke den kvasi-fetaosten av kumelk som danskene lager, det er ikke fetaost, sier grekerne. Og ser vi i butikkhyllene, så slåss utenlandske salatostprodusenter fra Danmark og Tyskland om hylleplassen for fetaost, med kumelk som råstoff. TINE er på en annen planet i den konkurransen.

Søker vi etter TINE fetaost, så kommer denne opp; Greco Ekte Feta. Den er laget av sau- og geitmelk, og produsert i Hellas. Smaken er kremaktig og salt, konsistensen er fyldig og fin å smuldre. Videre kommer det opp: Kybos Salatost Naturell . Det er en ferskost av kumelk, ternet og lagt i saltlake. Kybos er utviklet og ystet hos TINE Meieriet Selbu. Smakene er nøye sammensatt av utvalgte naturlige ingredienser. Og det mest fantastiske; - den selges i 2,5 kilos spann. Hvem kjøper et 2,5 kilos spann i en liten husholdning?

Dette er en type salatost – fetaost – som er laget på kumelk. Geita bryr vi oss ikke om! Så TINE Storsteinnes, som har en stor del av landets geitmelkproduksjon, må legge ned produksjon av Balsfjordost og får ikke starte produksjon av fetaost på geitmelk. Forstå den som kan – her er det noen i TINE-systemet som ikke gjør jobben sin og som burde se seg om etter annet arbeid!