Det norske havbrukseventyret markerte nylig 50 år. En fantastisk reise, med mange utfordringer og motbakker. Hadde det ikke vært for engasjementet og innsatsviljen hos pionerene hadde vi ikke vært der vi er i dag. Likevel, den vi har mest å takke er villaksen.

Jarle Bakke skrev nylig om havbruksnæringen og engasjementet rundt villaks her i Nordnorsk debatt. Han trekker frem viktigheten av at havbruksnæringen engasjerer seg i å bevare villaksen. Det er et ansvar vi i høyeste grad er bevisst. Vi har enormt mye å takke villaksen for. Hadde det ikke vært for innsamlingen av avlsmateriale tidlig på 70-tallet hadde vi som kjent ikke hatt oppdrettslaks som i dag ofte blir omtalt som Norges IKEA.

Havbruksselskapene i Nord-Norge har alltid vært opptatt av villaksen. De siste årene har det vært bevilget store summer blant annet både gjennom samarbeidsprosjektene i Troms og Alta. Næringen er og svært opptatt av å rydde opp etter seg dersom det skulle skje rømming. Da en i 2012 ba egen statsråd innføre strengere tiltak, resulterte det i kravet om overvåking av elever ved rømmingshendelser. Overvåkingen som gjøres av OURO, oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk, viser at det blir stadig mindre oppdrettsfisk i elvene. Bakke og andre interesserte kan selv lese tallene på utfisking.no

Genetisk påvirkning har skjedd, noe Bakke trekker frem blant annet gjennom den siste rapporten fra NINA som næringen selv har vært med å finansiere. Mye av årsakene til dette var beklagelige rømmingshendelser tilbake på 70-80-90 og tidlig 2000 tallet. Fiskeridirektoratets oversikt viser tydelig at det i dag er svært lite fisk som rømmer. Den genetiske påvirkningen i årene som kommer vil derfor være noe helt annet enn hva som har vært. Det vil også få konsekvenser når en måler innkryssing i årene som kommer.

Havbruksnæringen skal ivareta sine omgivelser, det gjøres fra Kirkenes til Kristiansand. Det finnes utallige prosjekt der næringen går inn og har bevilget store summer til både laksetrapper, utfisking, restaurering, sporing og andre tiltak. Vi vil selvsagt fortsette med dette også i årene som kommer. Bakke peker og på forslaget om å bidra med produksjon av smolt for utsett. Dette er noe vi har tilbydd en rekke ganger. Dessverre så har dette blitt avvist både av Miljøverndirektoratet og NASCO, North Atlantic Salmon Conservation Organization.

Havbruksnæringen i Nord Norge v/Sjømat Norge

Geir Ove Ystmark, adm. dir.