Det er festlig å bli sammenliknet med en dommerfullmektig av Odd Mathis Hætta 13.12.21 på Nordnorsk Debatt. Jeg skal ikke inngi meg på hva som har skjedd de gangene Hætta var rettstolk, men det er rimelig å minne han om at dommerfullmektigen er den som gjør minst av seg i en rettssak. Hen åpner rettens forhandlinger, gir partsrepresentantene ordet, formaner vitner og gir deretter igjen ordet til advokatene før hen hever retten. Men for en aldrende herre som meg er det jo festlig å bli kalt for dommerfullmektig.

At jeg også kan minne han om en advokat finner jeg heller ikke merkelig siden jeg er advokat.

Når det derimot gjelder Hættas betraktninger av debatten om forskning på samisk historie, noterer jeg meg at han ikke har ett eneste forskningsbasert argument for sitt hjemmesnekrede skille mellom faglige argument og ikke-faglige. Han havner derfor uvilkårlig i den posisjonen han selv argumenterer mot; «dommerfullmektigens» som ikke deltar i selve saken eller tvistemålet. Jeg håper det ikke er fra «en annen planet» som han selv uttrykker det. Påstanden om at jeg ikke går inn i Helge Chr. Pedersens argument gjenstår for Hætta å påvise siden han hverken belyser Pedersens eller mine. Foreløpig er han den eneste som opptrer uten faglige argumenter. I en debatt om forskning er det ikke forbilledlig. .

Hættas innlegg minner mest om et mislykket forsøk på utskjelling. Gamle venner har en stor konto hos meg. Vi salderer dette mot den kontoen.

Kanskje Hætta vil formidle at han er hjelpeintervenient for Pedersen i debatten? Hvor mye argumentativ vekt han tilfører debatten gjenstår å se. Som kjent er argumenter forskningsbaserte hvis de kan belegges med relevante referanser. Det maktet ikke Pedersen i debatten og Hætta stiller seg ikke særlig likere i sin kommentar til meg. Jeg mener fortsatt at Pedersen har mye å gå på når det gjelder innsikt i de temaene han inviterte til debatt om.

Hætta tar jeg i beste mening: Han har skrevet en julehilsen til meg. Jeg noterer meg med interesse at han gjør det via Nordnorsk Debatt og jeg hilser tilbake samme sted. Jeg kan ikke annet enn å si God Jul til deg også Odd Máhttu. Seammá Sátnái.