Protestpartiet Pasientfokus i Finnmark får stortingsplass de neste fire årene.

Partiet ble etablert tidligere i år og ønsker at Alta skal ha fødeavdeling, akuttfunksjon og geriatri, og at Kautokeino skal ha Alta som lokalsykehus. Sykehusstrukturen i Finnmark er etablert i annen tid, med Hammerfest som den dominerende byen i Vest-Finnmark. De siste tiårene har demografiske endringer ført til at det befolkningsmessige tyngdepunktet har flyttet seg tungt i retning av Alta.

Etter valget sist mandag har Pasientfokus og påtroppende stortingsrepresentant Irene Ojala fått hard medfart i kommentarfeltene i Finnmark, der den politiske debatten fremstår som mer og mer brutal og uforsonlig. Alta ser ut til å ha blitt en paria i egne omgivelser., utskjelt fra alle hold.

Det blir interessant å se på hvilken måte en ny Støre-regjering tar hensyn til opinionen i Alta-regionen, med en tredjedel av innbyggerne i Finnmark. Alta og Kautokeino-regionen vurderer utmeldelse av fylket på bakgrunn av sykehussaken, noe som må sies å være et sterkt signal.

Det blir en del av maktspillet i forbindelse med reverseringen. Alt ligger dessverre til rette for politisk innbyrdeskrig i Finnmark. Dersom Alta ikke når frem med sine krav, kan det styrke troen på at en fremtid i en akse med Tromsø vil være best, også med tanke på fremtidige tilbud i spesialisthelsetjenesten.

Sykehussaken er definitivt et sterkt forhandlingskort for Alta når storfylket Troms-Finnmark skal oppløses, slik Støre og Vedum har garantert. Her er det mange brottsjøer i vente, både politisk i form av spenningene mellom øst og vest i Finnmark, og økonomisk, for et fylke nedsyltet i gjeld og med høye driftskostnader.

Alt tyder på at organiseringen av den gjenoppståtte Finnmark fylkeskommune blir tema. Det er ikke gitt at all makt flyttes tilbake til Vadsø. Alta vil gjøre krav på mer kontroll over flere funksjoner, for eksempel utdanning. Så får vi se hva Arbeiderpartiet og Senterpartiet har å tilby Alta, slik at de frivillig fortsetter som del av Finnmark.

Med Støre og Vedums retorikk om folkevilje og tvang i bakspeilet, vil det være krevende å nekte Alta til å selv avgjøre hvor de hører hjemme, dersom et flertall i folket skulle gi beskjed om at de ønsker endringer.