Seinest ut i så måte er presten Steinar Skauge, som i Nordlys den 13. april prøver på godt gammeltestamentlig vis å ta et oppgjør med innholdet i en kommentar fra Nordlys-journalist Maja Sojtaric.

Jeg sa det var en fest, men egentlig er det jo en sann tragedie, når man opplever intellektuelt, høyt utdannede og oppegående mennesker anno 2022, sikkert etter beste evne, gjør sine tapre forsøk på å forklare og forsvare sin tro, altså forklare og forsvare det uforklarlige, det urimelige og det uforståelige. Akkurat den øvelsen kan stort sett bare ende i komikk og, som sagt, tragedie.

Imidlertid: Skauge skal ha cred for at han i sin artikkel innfører begrepet «hardcore kristendom».

Slik jeg oppfatter begrepet, så er du en hardcore kristen dersom du mener/vet/tror at jomfruer kan føde, at det finnes et helt konkret, fysisk Helvete, at det finnes, helt konkret, en form for Himmel, som bare de rettroende kommer til etter sin død, at dyrearten engler finnes, bestående helt konkret av kjøtt, blod og fjær, at Gud skapte hele universet i løpet av 7 dager, at Jesus mettet 5000 mennesker med to fisker og fem brød.

Hardcore kristne, tror/vet/mener, slik jeg tolker dem, at mennesker, rent fysisk kan stå opp fra de døde, og at nettopp troen på den fysiske oppstandelsen er selve kjernen i den kristne tro. Tror du ikke på den fysiske oppstandelsen, ja, så kan du heller ikke kalle deg for kristen. OBS! Til alle dere kristne, og såkalt troende, som nå fikk kaffen i vrangstrupen, husk at dette er Sannheten. Alle disse hendelsene, og mange til, er nemlig ikke å forstå som lignelser, metaforer eller bilder på noe annet, men helt reelle, sanne og virkelige hendelser. Det kaller jeg reine ord for pengene, eller som Frp ynder å si: At man kaller en spade for en spade.

Nå skal det sies at Skauges oppgjør med Sojtaric sine tanker og tekst, dessverre ble en noe tam affære, slik jeg ser det. Fra en hardcore kristen hadde jeg faktisk forventet litt mere «ild og svovel», men den gang ei. Skauge sier til og med at det Sojtaric skriver ikke nødvendigvis er direkte feil, men at kardinalfeilen hun begår, er at hun ikke forteller hele Sannheten, den med stor S. Det Sojtaric glemmer, er at det kun er prestene og de sanne kristne som forvalter Sannheten, og at hun derfor må «refses» og korrigeres. Sannheten, den eneste, finner man som kjent i den hellige bok Bibelen, og da så. Punktum finale. For øvrig: Et av kirkens mange paradokser i denne sammenhengen, er at selv prestene seg i mellom ikke klarer å bli enige om hva som er sant, og ikke sant, i bibelsk forstand.

Regimer, idelogier og religiøse trosretninger som hevder å ha monopol på Sannheten, har vi lang historisk erfaring for hvordan det går med. Det bør vi ta lærdom av, fordi alle disse har havnet på historias skraphaug.

Hos de kristne, og paradoksalt nok, og morsomt nok, også hos muslimene, jødene og katolikkene, finnes det bare en Sannhet. Det man må spørre seg om er hvor det blir av sannhetsgehalten, når fire verdensreligioner alle på sitt vis mener at de, og bare de, forvalter den ene og fulle Sannheten.