Gå til sidens hovedinnhold

Har statsråden lest høringsuttalelsene til lovforslaget om konsultasjonsplikt?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

"Nordkalottfolket mener at offentlige institusjoner og instanser er de tryggeste samarbeidspartnerne vi samer kan ha for at utvikling skal foregå på en forsvarlig og bærekraftig måte, og spesielt nå som man får en konsultasjonslov som gir fri tilgang til samisk dialog inn til alle instanser», skriver lederen i Nordkalottfolket, Toril Bakken Kåven, på Nordnorsk debatt.

For det første: Samer er innvalgt i kommunestyrer og fylkesting. For det andre: Som norske statsborgere med alle rettigheter, har samene i dag tilgang til "samisk dialog inn til alle instanser», også til regjeringsapparatet og til Stortingets organer. Fremmes konsultasjonsloven og blir den vedtatt, vil politikere og saksbehandlere i kommuner og fylker ha lovfestet plikt til å forhøre seg hos «samiske interesser» og/eller konsultere Sametinget. Lovproposisjonen hjemler en særrettighet.

Svaret på hvem her nord som sier ja til lovforslaget er å finne i høringssuttalelsene til forslaget til konsultasjonslov. 100 høringsinstanser avga høringsuttalelser, hvorav 25 samisk relaterte organer, organisasjoner og institusjoner. Det er 80 kommuner i Nord Norge, 7 sendte inn høringsuttalelse.

Hjemkommunen til statssekretær Raymond Robertsen i KMD har avgitt høringsuttalelse og sier nei til foreslåtte endringer i konsultasjonsloven: «Hammerfest kommune mener at den samiske befolkningen er godt ivaretatt gjennom ordinære folkevalgte organer». Hadsel kommune ved formannskapet, har gjort et klart vedtak om å ikke slutte seg til endringene i sameloven. Narvik kommune ber om at paragrafen om lovfesting av konsultasjonsplikt ikke blir vedtatt: "Kommunestyret mener at dagens ordning fungerer godt og ivaretar intensjonen på en god måte». Porsanger kommune etterlyser presiseringer og konsekvenser. Høringsuttalelsen til KS bør leses.

På konsultasjonsmøte 13. mars 2020 mellom distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) og sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) ble det protokollert enighet om "prosessen videre med loven om konsultasjonsplikt»:

«Statsråden orienterte om at departementet sendte proposisjon og veileder på høring i november, med høringsfrist 29. februar 2020. KMD har mottatt over 100 høringssvar med flere konkrete innspill. Forslaget får mye støtte, særlig fra kommunene. Saken blir fremmet for Stortinget så raskt som mulig, men mye arbeid gjenstår. KMD anslår at et utkast muligens kan være klar til ett av høstens plenum».

Har statsråden lest høringsuttalelsene?

Kommentarer til denne saken