I VG 3. august uttalte Sp-nestleder Ola Borten Moe at han vil kutte i vei- og bymiljøpakker i byene og gi pengene til Salangen, Gratangen og Lavangen. Avbildet sammen med Sps nestleder var også fylkesordfører i Troms og Finnmark Ivar Prestbakmo (Sp), med folkeregistrert adresse i Salangen og Sps stortingsrepresentant Sandra Borch som opprinnelig kommer fra Lavangen.

Før Borch ble valgt til stortingsrepresentant hadde hun sitt politiske virke i Tromsø. Her jobbet hun aktivt for at Tromsø skulle få byvekstavtale og bompenger. Resten av kommunen, det store omlandet utenfor by-buss området var et ikke-tema for stortingsrepresentanten som ifølge en av byens aviser gjerne kunne tenke seg å bli omtalt som «bompenge-Sandra».

Da nåværende varaordfører Marlene Bråthen Berntsen overtok stafettpinnen etter stortingsrepresentant Borch, fortsatte også hun og resten av Sps kommunestyregruppe kampen for innføring av bompenger og byvekstavtale.

Ordtaket «å tale med to tunger» er vel kjent for de fleste, men her er det virkelig på sin plass å anta at Sp har tatt steget videre og begynt å «tale i tunger». Når man vet at både Tromsø Sp og stortingsrepresentanten Borch er tydelige forkjempere for både innføring av bompenger og byvekstavtale i Tromsø, kan det være naturlig å forstå nestleders valgkamputspill kun som et forsøk på å få avisomtale.

By- og Landlista stemte imot innføring av bompenger, og kommer ikke under noen omstendighet til å endre standpunkt. Det velgerne nå lurer på, er om Sp nok en gang har snudd i bompengesaken, eller om de vil fortsette å pålegge innbyggerne bompenger og nå gi pengene fra staten til Salangen, Gratangen og Lavangen.