PwC er verdens største nettverk av revisorer, advokater og rådgivere, som hjelper offentlige og private virksomheter å nå sine mål – ifølge klipp fra nettet. Nå har PwC gitt råd til Senja kommune ifølge tidligere innlegg på Nordnorsk debatt.

Det er derfor grunn til å fabulere rundt PwC sine anbefalinger. Hvordan er det mulig å gi råd, slik at en vokser seg til verdens største nettverk. Er rådene objektive vurderinger eller farges de av bestilte konklusjoner?

Jeg må først understreke at jeg bor på Andøya og har ikke lest PwC sine anbefalinger i omtalte sak, men jeg kjenner litt til hvordan konsulentselskap - som må tjene penger for å overleve - arbeider.

På Andøya har vi dessuten hatt den tvilsomme fornøyelsen av å gå et avlevert råd fra PwC nærmere etter i sømmene. Det skal jeg komme tilbake til.

PwC har mange ansatte som skal overleve i et marked preget av konkurranse. Bestillerne er mange - kommuner, fylkeskommuner, forsvaret, private konsern for å ha nevnt noen. Alle betalingsdyktige og betalingsvillige. Store penger å tjene for konsulentselskapene som gjør det best i konkurransen. Staten alene bruker milliarder på slike tjenester. Så mye at det ble en valgkampsak å redusere omfanget av disse tjenestene.

Alle konsulentselskap er avhengig av stadig nye oppdrag for å overleve. Et selskap som PwC er følgelig avhengig av å levere rapporter med konklusjoner som bestillerne er fornøyd med. Det er selvsagt at misfornøyde oppdragsgivere er spikeren i kista for videre virksomhet og vekst.

Bestillerne har naturligvis kjennskap til konsulentfirmaets renomme fra tidligere rapporter. Og bestillerne legger selvfølgelig sine føringer for hva rapporten skal brukes til. Det er en nødvendig forutsetning for å avgi rapporter med råd.

PwC sine anbefalinger er ikke er basert på fri forskning med åpne hypoteser fritatt fra føringer lagt inn på forhånd. Tvert om. Hvor mange nye oppdrag vil et konsulentselskap få om det leverer anbefalinger i strid med bestillerens ønsker? Hvor lenge kan eierne og de ansatte i et konsulentselskap hente utbytte og lønn fra et konsulentselskap som PwC hvis anbefalingene blir "gale"? Neppe lenge.

Jeg avslutter med et konkret eksempel på hvordan PwC sine anbefalinger har vært ravgalt inntil kunst, og likevel blitt iverksatt. Med milliardregning til skattebetalerne. Og en øredøvende taushet kombinert med bortforklaringer fra beslutningstakerne.

PwC leverte en rapport om Andøya flystasjon. Stasjonen burde legges ned som base for Forsvarets overvåkningsfly, fordi det ble for dyrt å holde den i drift.

Rapporten konkluderte med at det ville koste mer å forlenge en rullebane på Andøya med fire hundre meter i myrlendt terreng, enn det ville koste å bygge en ny storflyplass mellom bakkar og berg på Mo i Rana. 2,7 milliarder kroner mer. På Andøya er alt av infrastruktur på, over og under bakken på plass. På Mo i Rana må alt opparbeides fra scratch.

Ingen oppegående kunne feste lit til en slik konklusjon. LNS på Andøya er et stort entreprenørselskap som først regnet på hva deres anbud på en slik jobb ville vært med en forsvarlig fortjeneste. Dernest, for å være sikker og for å ikke bli beskyldt for inhabilitet, ble tallene sendt til NTNU i Trondheim for kvalitetssikring.

Regninga ble 2 milliarder lavere ifølge kvalitetssikringa.

På Andøya bommet PwC med to milliarder. Resultatet er at landets mest egnede flyplass for forsvarets overvåkingsfly er i ferd med å bli forlatt.

Hvor treffsikre tallene er for Senjas ytterside ligger utenfor min kunnskap å vurdere, men et er sikkert, de representerer ikke objektiv forskning og er ikke fritatt for innlagte føringer på forhånd.

Folket på Senjas ytterside fortjener politisk gangsyn av de som skal ta beslutningene.