Når smittsomme sykdommer sprer seg i befolkningen og det innføres nasjonale tiltak, påvirkes alle. Det er derfor gode grunner å vaksinere seg.

Her er en analogi:

Du bor i et fredelig område, men har likevel forsikret innboet i boligen din mot tyveri. Forsikringen gir rett til erstatning dersom noen stjeler av innboet. Forsikringspremien er lav, men vil øke dersom forsikringsselskapet får økende utbetalinger på grunn økt tyveri. Situasjonen har lenge vært stabil; lite tyveri og lav forsikringspremie.

En dag endrer situasjonen seg ved at tyver begynner å ta seg inn i boligene og tyveriene øker dramatisk. Det viser seg etter kort tid at nesten alle boligene det stjeles fra er ulåste.

Forsikringsselskapet gir en sterk anbefaling om å låse boligene. De fleste følger anbefalingen, men ikke alle. Begrunnelsen er at låsing er upraktisk og at det kanskje kan være uheldig i noen situasjoner. Oppfordringen om låsing følges ikke og tyveriene øker ytterligere, men nesten bare fra ulåste boliger. Forsikringsselskapet opplever stor belastning i utbetalinger og setter opp forsikringspremien for alle.

De som ikke vil la seg vaksinere «låser ikke boligen sin», men vil at både de som «låser boligen og de som lar den stå åpen», skal ha samme vilkår for behandling om de blir syke.

De som ikke «låser boligen sin» framstår som likegyldige til de økte belastningene de påfører fellesskapet.

Hva ...?

Til de som ikke vil la seg vaksinere:

Lås boligen din, så reduseres vilkårene for tyvene!

Lås boligen din, så bedres vilkårene for alle!