Det fortelles om kunstneren Rafael at han hadde et tent lys på hodet mens han malte, slik at skyggen hans ikke skulle falle på maleriet han holdt på med. Han ville ikke kaste skygge over arbeidet.

Vi lever i en urolig verden med krig, katastrofer og klimaendringer. Krigen i Ukraina har herjet i over et år, og kaster skygger over hele Europa. Krigen har også blitt en global krise som rammer de mest sårbare landene hardt. Jordskjelvet som rystet Syria og Tyrkia førte til titusener av tapte menneskeliv, og la store områder i ruiner. I Syria rammet jordskjelvet en befolkning som allerede lever under svært vanskelige forhold med kolerautbrudd, fattigdom, sult og økonomisk kollaps. Med renteøkninger og høye utgifter er det også mange her hjemme som bekymrer seg over egen økonomi. Vi lever i en urolig tid.

Håp og fremtidstro vil alltid være motløshetens og skyggenes motkraft. I flere tiår har menigheter over hele landet gitt håp gjennom Kirkens Nødhjelps innsamlingsaksjon. Det er ikke tilfeldig at menighetene bruker kirkeårets fastetid til å delta i Fasteaksjonen. Fastetiden handler nettopp om å rette blikket utover og se dem som lider nød. Se dem som er på flukt. Se dem som ikke har mat.

Fasteaksjonen gir Kirkens Nødhjelp handlingsrommet som trengs for å redde liv i akutte kriser og katastrofer. For takket være innsamlede midler fra blant annet Fasteaksjonen, har Kirkens Nødhjelp mulighet til å gi livreddende hjelp til jordskjelvrammede i Syria, krigsrammede i Ukraina, tørkerammede i Somalia og flomrammede i Pakistan. Samarbeid med lokale partnere muliggjør rask respons når kriser og katastrofer inntreffer.

Fasteaksjonen bidrar også til å forandre liv på sikt. Årets aksjon har tittelen Håp i en dråpe vann. Et håp kan faktisk begynne med en dråpe vann. Vann kan endre en landsby og et liv. Femten år gamle Deodata Julius er en av dem som fikk livet endret da landsbyen hennes Goje i Tanzania fikk brønn. Tidligere stod hun opp før soloppgang for å hente vann. Samme tur gikk hun om ettermiddagen. Hver eneste dag brukte Deodata seks timer på å hente vann til familien sin. Å bære en bøtte med femten liter vann på hodet er tungt for både nakke og rygg, og Deodata forteller at hun alltid var trøtt og sliten. Skolen kom i andre rekke, og i likhet med mange av de andre jentene i landsbyen, ble pulten til Deodata ofte stående tom. Elevene kom tilbake da landsbyen fikk brønn. Deodata kan nå konsentrere seg om skole og lekser, og drømmer om å bli lege. Tilgang til rent vann har også ført til en markant nedgang i vannbårne sykdommer i landsbyen.

Fasteaksjonen handler om mer enn å samle inn penger. I årets fasteaksjon introduseres informasjonskampanjen Verdens Beste Nyheter, som er et samarbeid mellom Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon Changemaker, Redd Barnas Press og flere andre organisasjoner. Med ønske om å belyse de positive endringene som finner sted i verden, formidler Verdens Beste Nyheter gode og konstruktive nyheter om internasjonal utvikling. En nyansert forståelse av verden skaper håp, og håp skaper motivasjon for handling.

I fastetiden retter menigheter over hele landet fokuset utover mot verdens urettferdighet. Også her i Troms og Finnmark. Gjennom Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 26. – 28. mars bidrar konfirmanter, frivillige og givere til å redde og forandre liv. Vi oppfordrer leser til å ta godt imot det engasjementet som foregår i lokalsamfunn i nord. Fasteaksjonen gir oss mulighet til være håpsbærere i en urolig tid. Og kanskje kan vi gjennom våre bidrag i Fasteaksjonen også være lysbringere, slik at skyggene i vår urolige verden blir litt mindre.