Onsdag 12. oktober raljerer Odd Handegård i Nordnorsk debatt om undertegnedes deskriptive beskrivelser av antallet selskaper som ønsker å etablere industri. Han kaller det en eventyrfortelling.

Handegård viser til vår mailkontakt etter kronikken. Steigan.no-kommentatoren farer nok en gang rundt seg med villfarelser og tøv i ordskiftet om energibehov og industrietablering.

Han klarer ikke engang i sin kommentar å referere ordrett og korrekt informasjon i sin mailkontakt med undertegnede etter mitt innlegg i Nordlys «Et Krafttak for industrien». At det i Nord-Norge, av næringsselskaper og industriaktører, er omsøkt reservasjon i kraftnettet for 8000MW (megawatt) i Nord Norge, er ikke bare en påstand jeg som direktør har (og ikke vet jeg hva Odd Handegård har imot direktører, kraftbransje og industri i Nord, det må bli et spørsmål i en egen kronikk), men en påstand som er verifisert og konstatert av det nasjonale statlig eide selskapet Statnett og en rekke nettselskap.

Statnett er systemoperatør og ansvarlig for transmisjonsnettet i Norge som er blodårene i kraftsystemet vårt. Alle uttak i kraftnettet må innom Statnett. Regionalnetteiere, som for eksempel Arva, må forholde seg til Statnett når noen ønsker uttak i nettet til økt forbruk. Men Handegård mener vel at både Statnett og nettselskapene, som jeg, er eventyrere og lurendreiere?

Handegård refererer til at jeg skal ha beskrevet 8000MV megavolt? = 0,7 Twh? Hvor han så konkluderer med at det derfor ikke er behov for mer kraft, derav vindkraft i Nord Norge. Jeg sliter med å ta Handegård seriøst. Jeg beskrev 8000 MEGAWATT. (som igjen er bekreftet av Statnett). Hvis vi snur desimalene fra 0,7 til 70 TwH, så nærmer vi oss noe. Videre viser han til Sintef. Det som ble beskrevet i mailen til Handegård var Energi i Nords (Arenaklyngen i Nord Norge) rapport, laget av Sintef. Den skulle han få tildelt når den blir offentliggjort. Ikke BRUS’ analyse!

Det som Handegård heller ikke sier i sitt innlegg etter mailkorrespondansen er at analysen vår - for selskapene som er offentlig kjent som har søkt om reservasjon og har planer om etablering - ikke er publisert enda. Han fordreier bevisst fakta og skriver at analysen er utarbeidet av eierne til Bodøregionens Utviklingsselskap og Statnett. Men det som står i mailen til Handegård, er det motsatte. Analysen er utarbeidet av oss, mens kildene våre er industrien, kraftselskap og Statnett samt prosjekter vi er involvert i.

Snakker Handegård sant? Nei! Det er derimot riktig at analysen ikke er offentlig kjent, da mange av disse etableringene i Nord-Norge er reservasjoner og planer av selskap som ikke har offentliggjort planene sine. Nettselskapene, deriblant også Statnett, har i henhold til energilovgivningen ingen plikt til å offentliggjøre reservasjonene og planene, inntil aktørene og reservasjonene skal måtte innløses. Det er slik det er!

På tampen viser Handegård til en utredning fra Telemark jeg skal ha sendt han. Her skal han få delvis rett. Handegård fikk en lenke til Statnetts pressesenter. I pressemeldingen Handegård fikk, var ikke poenget saken om Telemark. Men om Nord Norge. Til denne siden: Omfattende forbruksplaner fyller opp kapasiteten i strømnettet i nord, men Handegård valgte å ikke lese hele artikkelen til Statnett. (Som er en av våre kilder, sant.) La meg sitere fra pressemeldingen.

«Statnett har mottatt forespørsel om 3 000 MW nytt forbruk i område Nord, hvorav 2 000 MW ønskes realisert i løpet av nærmeste 5 år. Dette er en betydelig økning sett i forhold til dagens forbruk i området på ca. 1 500 MW. I tillegg til dette kommer forventet forbruksvekst som følge av elektrifisering av transport.»

Område Nord er området fra Tysfjord I Nordland til Sør-Varanger i Finnmark. I området sør for Tysfjord til og med Helgeland, har Statnett fått reservasjonssøknader for nær 5000MW. Det er derfor ikke noe jeg bare påstår. Dette betyr derimot ikke at vi vil få over 100 industrietableringer med et behov på over 70TWH. Det vil ikke være teknisk mulig. Umulig! Men om vi bygger ut mer fornybar kraft, så raskt vi kan, fra vannkraft, vindkraft og havvind, vil mange av disse etableringene kunne komme. Thats a fact! Uten mer kraft, intet industrieventyr.

Jeg er en skarve direktør som jobber for at vi skal få til flere industrietableringer, bygge ut mer fornybar energi og at vi skal skape flere arbeidsplasser. For Handegård tydeligvis et trehodet troll. Jeg trives godt med det! Men det tjener ordskiftet at man bruker fakta. Kraftdirektører, direktører og statsansatte i Statnett, jeg har tiltro til at de snakker om og med fakta. Og med fakta, ikke følelser, så blir debatten langt mer ryddig. Og ikke slik fordreining av fakta som Handegård og Steigan.no driver med.