Wisting er ingen trussel mot Finnmark. Det som er en trussel og kan slukke mangt et lys her er kraftmangel, industridød og ikke minst – faktafeil i debatten om vår fremtid.

Greenpeace skriver i sitt leserinnlegg i Nordnorsk debatt 3. oktober at Equinor har reservert “så og si all kapasitet”. Det er feil. Equinor har ikke reservert all kapasitet. Equinor har reservert omtrent halvparten av kapasiteten, så det er nok av plass til annen industri. Det er som er fakta er at det ikke ville blitt noe av den sårt tiltrengte 420-kV-linjen uten Equinor, og deres bidrag.

Utredningen om en 420 kv-linje fra Skaidi til Hammerfest startet allerede i 2011/2012, men ble lagt bort etter at det kom innsigelser mot linja og en videre utbygging av Melkøya (Tog2) ikke ble aktuelt. Da 420 kv-linja igjen ble aktualisert var det på grunn av elektrifiseringen av Melkøya og klimamål om reduksjon av CO2 utslipp.

For uten 420-kV-linjen har vi ikke kraft til ny grønn industri, blant annet videre planer for Horisont Energi som skal produsere hydrogen og ammoniakk for fremtiden. Greenpeace referer til Alta kraftlag, men har de snakket med Hammerfest Energi? Eller andre næringslivsaktører i Hammerfest? Greenpeace snakker mye om brukere av kraften, men sier lite om utbygging av infrastruktur for kraft. 420 kv-linja er viktig infrastruktur, på lik linje som vei.

Derfor må en samlet stemme fra Finnmark være at utbyggingen av linja må fortsette med stor kraft og tempo både fra Skaidi til Hammerfest og Skaidi til Seidafjellet i Øst-Finnmark.

Så må et samlet Finnmark tørre å snakke om å skape nye fornybar energi. Vindkraft på land i de kommuner som er positive til dette, definere området til havs for havvind som ikke fortrenger fiskeriene, for å nevne noe.

Greenpeace er bekymret for at det blir for lite arbeidsplasser med Wisting-utbyggingen. For mindre lokalsamfunnet i nord har alle nye arbeidsplasser verdi – bare et titalls nye arbeidsplasser kan bety flere hundre mennesker med partner, barn og det som ellers kommer med. Det kan kanskje være vanskelig å se fra et Oslo-kontor med hundretusenvis av innbyggere. Vi ønsker minst mulig pendling, men også pendlere legger igjen verdier lokalt hos reiselivsnæring, serveringsbransjen og handelsstanden.

Wisting-utbyggingen vil bety masse oppdrag for leverandørindustrien, ikke bare i Hammerfest, men i hele regionen. Leverandørindustrien leverte for 5,5 milliarder til petroleumsnæringen i Nord-Norge i 2021.

Vi må gjøre flere ting samtidig, ikke enten eller. Vi må ha flere ben å stå på - olje, gass, fornybar og nye energikilder.

Den største trusselen mot Finnmark er ikke Wisting eller elektrifisering, men nedleggelser og industridød. Vi trenger fortsatt aktivitet og oppdrag til lokalt næringsliv og industri. Vi trenger kraft til både elektrifisering og ny grønn industri.

Lokalsamfunnet har talt, og flertallet i kommunestyret har stemt for både Wisting og elektrifisering. Vi lytter til Greenpeace og deres innspill i flere saker. Nå må Greenpeace lytte til lokalsamfunnet og lokalt næringsliv.

Vi vil ha lys i husan. Hammerfest sier ja til elektrifisering, og vi sier ja til Wisting.