Forrige fredag kom regjeringa med det motsatte av det hele idretts-Norge ville.

Det ble åpnet kun for kamper for utøvere under 20 år internt i kommunen. Det vil si at Stokmarknes fotballs gutter 16 ikke kan få spilt treningskamper, for det er kun de som har et G16 lag. Stålbrott/ Stokmarknes jenter 14-lag kan heller ikke få spilt kamper. Og hva med lag over 20 år, hvilket tilbud er det til dem?

Tiltaket kan fungere etter hensikten i store kommuner med flere klubber og større befolkningsgrunnlag. I små kommuner – som faktisk har lavt smittepress – innebærer dette i realiteten fortsatt idrettsforbud, fordi det ofte bare finnes ett lag på hvert nivå. Da har man ingen å møte. I distriktene må man kunne krysse kommunegrenser, for eksempel med avgrensning innen regioner eller kretser. Blant annet så har vi vgs slik som idrettlinja på Sortland,media på Hadsel vgs og realfagene på Hadsel vgs avd Melbu

Vi vil trene, spille og utøve våre idretter i Vesterålen!

Vi trenger ikke kroner, men grønt lys for å drive med vår idrett. Troms fotballkrets har laget et forslag som er noenlunde lik det som man bruker i skolen med trafikklys med grønt, gult og rødt nivå.

Vi har meget oppegående kommune- og smittevernsleger i vår region. De ser det hvis lokalsamfunnet må tilbake til RØDT nivå.

Den siste måneden har vi hatt minimalt med smitte, og når det har vært importsmitte, har samfunnet på tvers av kommunegrensene hoppet til for å få slått ned tilfellene.

Stokmarknes IL fotball mener at idretten kan samarbeide om smitteforebygging med disse flinke og viktige ressursene innen helse og kommuneledelse.

Nå er det viktig at idretten kommer igang, så ikke folk finner det bedre å holde seg på hytta, campingvogna og bak PC-en. Man ser at den nye folkesykdommen Norge er fedme og inaktivitet. Et bidrag til å motarbeide dette er å få åpnet idretten NÅ .

Vi ber om tverrpolitisk innsats for å bidra til at idretten kan komme i gang. Dette kan være et viktig skritt for å få samfunnet i gang igjen.

UTEN IDRETTEN STOPPER NORGE