«Løsningen er enkel» skriver leder av Tromsø og Omegn Fpu i et innlegg i nordnorsk debatt, etter en beskrivelse av Tromsøs samferdselsutfordringer. Han refererer da til Håkøyforbindelsen. Høres vel og bra ut – men hvordan mener Fpu at tromsøpolitikerne skal få det til?

Fremskrittspartiet er mot byvekstavtale i Tromsø, som i dag er den eneste måten et slikt prosjekt kunne fått finansiering – med mindre Fpu mener at Tromsøs bilister skal ta hele regningen for et prosjekt på tilnærmet 2,1 milliarder kroner gjennom bompenger eller økt drivstoffavgift. De forteller altså folk i Tromsø at Fremskrittspartiet ønsker det dyreste alternativet – men er mot alt som kan finansiere det.

Statens vegvesen har slått fast at en tunnel via Håkøya ikke er forenelig med målet om nullvekst i personbiltrafikken slik det i dag er definert av Fremskrittspartiet sin egen regjering. Det betyr at prosjektet trolig ikke vil kunne inngå i en byvekstavtale med staten og fylkeskommunen. Skulle det bli aktuelt med tunnel i en byvekstavtale i stedet for eksempelvis en til bru over Sandnessundet, betyr det at andre samferdselsløft til over 1 milliard kroner, vil måtte skrotes. Hvilke tiltak er det Fpu ønsker å ta ut?

Utredninger viser også at en Håkøyforbindelse ikke løser beredskapsutfordringer eller gir bedre forhold for verken næringsdrivende, gående, syklende eller bussen.

Det er også trist at leder i Tromsø og Omegn Fpu hevder at «Spørsmålet er bare når Nedstemt-Gunnar og banden hans velger å tillate Tromsø å vokse til en fantastisk by». Selvfølgelig heier «Gunnar-banden» på Tromsø og vi ønsker også en positiv befolkningsutvikling. For Tromsø er en fantastisk by!

Det er lett å si at vi verken skal ha avgifter eller bompenger, og dermed ingen statlige penger til Tromsø. Men tar man da til ordet for et prosjekt til 2,1 milliarder, så bør man være ærlig med folk. Hvordan skal dette faktisk realiseres? Hva er egentlig Fpu og Fremskrittspartiets plan for å løfte samferdsel i Tromsø? For regnskapet går ikke opp.