Nærhet er ikke problemet, det er løsninga

Om vi har lært noe som helst av de siste åtte årene med Høyre i regjering, så er det at tvang og stordrift ikke løser noe som helst. Det har vi nordlendinger kjent på kroppen da fylkene, kommunene, politiet, domstoler, NAV og mer, ble sentralisert og folket overkjørt.

Valget forrige høst viste at nordlendinger hadde fått nok, og nå er Senterpartiet i gang med å ta kampen for Nord-Norge og distriktene. Fordi nærhet er ikke problemet, det er løsninga.

Folkevalgte må kjenne lokalsamfunnene og være ute blant folk for å vite hvor skoen trykker. Man kan ikke konsekvensutrede seg frem til løsninga på saken til Per og Kari i Vadsø fra Bodø, man må lytte til – og prate med – Per og Kari. I motsetning til Høyre så tror nemlig jeg at svarene på landsdelens utfordringer finnes ute blant folk.

Nord-Norge må stå samlet mot fraflyttinga, men avgjørelser skal fortsatt tas så nært folk som mulig. Derfor trenger vi Nordland, Finnmark og Troms fylkeskommuner. Fordi Pasvik og Tana har andre utfordringer enn Rana og Brønnøysund - eller Bardu og Ibestad.

Hakk i plata

Det er merkelig av en Høyre-politiker å ville bruke mye skattepenger på en ny sammenslåing, når Høyre egentlig mener at vi ikke trenger fylkeskommuner. Det hadde kanskje vært en idé å lytte til nordlendingene, som ikke ville sammenslås til ett fylke sist Høyre prøvde, og som ikke ville tvangssammenslås til Troms og Finnmark.

Høyre har tydeligvis ordentlig hakk i sentraliserings-plata for tiden, for de tror fortsatt at overstyring, overkjøring og stordrift er løsningene på «gåten» Nord-Norge – enda folket har sagt klart og tydelig «nei!».

By og land, hand i hand

Vi må bygge et Nord-Norge for fremtiden, og vi må finne løsninger som står seg i generasjon etter generasjon. Vi må snakke om tilflytting, ikke fraflytting. Og aller viktigst: vi må tørre å satse i nord – noe Høyre ikke evnet å gjøre på sine åtte år i regjering.

Vi må huske at Nord-Norge er nøkkelen for framtida. Det er her vi har naturressursene til å gjennomføre det grønne skiftet, og det skjer i distriktene. Det er derfor feil å si at det er «bygda som må spille byene gode», slik som Høyre-politikeren påstår. Hvis vi vil skape levende lokalsamfunn i Nord-Norge, så må by og land gå hånd i hånd. Universitetsbyene våre utdanner ungdom, og gir kompetansen som trengs i distriktene for å videreutvikle landet vårt.

Det er verdt å nevne at Senterpartiet har vært opptatt av «jamstelling» mellom bygd og by i alle de 102 årene vi har eksistert. Så «populismen» det refereres til står seg særs dårlig. Ei heller er det populisme å snakke om viktigheta av at det bor folk i hele landet, og at det må satsning til på alle felt for å få det til. Det er heller ikke populisme å påpeke at Høyre har sentralisert de nordnorske distriktene til det verre mens de styrte landet i åtte år. Det er en betimelig faktaopplysning.

Jeg er selv en av de som vil leve livet mitt i nord. På grunn av folka, naturen og alle mulighetene som finnes her. Det plager ikke meg at det regner litt og at vinteren er lang. Jeg er optimistisk på vegne av landsdelen min, og jeg vet at vi trenger fremoverlent ungdom som er villig til å ta i et tak. Det nordnorsk ungdom trenger, er en historisk satsning på infrastruktur, tjenestetilbud, personrettede tiltak og noe så sexy som en styrket kommuneøkonomi.

Rask og effektiv avfolking

Vi trenger tog til Tromsø og Kirkenes, vi trenger veier som er trygge å kjøre på, vi trenger gode jobber å gå til, vi trenger at ambulansen kommer før pizzabakeren (selv om vi gjerne vi ha pizzabakeren også), vi trenger varierte fritidstilbud – og vi trenger troa på at vi kommer til å bli satsa på.

Fjellene og fjordene våre vil bestå uansett, men Nord-Norge vil aldri bli det samme uten folket sitt. Å slå sammen alle fylkene i nord ville ført til en massiv sentralisering av arbeidsplasser og næringsliv til de store byene – og da flytter de gode tilbudene i lokalsamfunnene etter. Fritidsklubber, fotballaget, husflidslaget, før nærbutikken, lokalavisa og barnehagen forsvinner.

Dette er høyrepolitikk, og den avfolker distriktene effektivt og raskt – og den eneste holdbare medisinen heter Senterpartiet.