Derfor er det bra at det nå er bred enighet på Stortinget om prinsippene om å innføre grunnrenteskatt på havbruk i Norge.

Når nå Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og Pasientfokus har blitt enige om innretningen på skatten, får vi en skatt som kan skape forutsigbarhet og langsiktighet for både lokalsamfunn og for næringen over tid. Det er bra og ansvarlig.

Våre fjorder, havet, fjell og skog, eier vi så fint i fellesskap i Norge. Når noen får utnytte fjord og hav for å skape arbeidsplasser og tjene gode penger, er det helt riktig at lokalsamfunn og det store fellesskapet får sin rettferdige andel av dette. Store inntekter som nå ikke bare vil gå til noen få, men som nå i større grad vil gå til oss alle. Penger som kan brukes på å bygge lokalsamfunn, på vår felles helsetjeneste, eldreomsorg, en god skole, kultur og infrastruktur i hele landet.

Grunnrenteskatt på havbruk bygger videre på en stolt tradisjon som har tjent Norge godt i mange tiår. En tradisjon som har bidratt til å bygge opp en av verdens mest omfattende velferdsstater, fordi vi har hatt politikere som har sikret at verdier som skapes fra å bruke av våre felles naturressurser kommer fellesskapet til gode.

Havbruksnæringen skal fortsatt ha gode vilkår for vekst og utvikling langs hele kysten. Men fra nå av må man dele mer av de store overskuddene med fellesskapet. Det fine med denne skatten er at det er skatt på overskudd. En skatt man betaler i gode tider, ikke når bedriften sliter.

Å sikre rettferdig fordeling av inntekter og ressurser er en grunnleggende verdi for Arbeiderpartiet. Dette er særlig viktig i en tid hvor prisene stiger og hvor vi hver dag må jobbe for at forskjellene mellom folk og ulike deler av samfunnet blir mindre.

Det blir nå grunnrenteskatt på havbruk. Dette er et historisk arbeid som jeg er sikker på at fremtidens generasjoner vil være glade for. At det tidligere ansvarlige partiet Høyre velger å stå igjen på perrongen, uten et eneste svar eller løsning får være deres valg.

Dette er god politikk for hele samfunnet vårt. Det er riktig, rettferdig og nødvendig!