I nordnorsk næringsliv vokser det fram mange initiativ og planer for grønn omstilling. Planene inkluderer grønn energi fra vind og vann, som kan bæres av batteri, ammoniakk og hydrogen. Byggenæringen skal redusere utslippene av klimagasser radikalt, blant annet ved å utvikle og bruke grønt stål.

Nord-Norge er alt selvforsynt med grønn energi og trenger ikke vindkraft. Vindkraft vil i seg selv øke strømprisene betydelig. Ingen av de andre såkalt grønne krumspringene i form batterifabrikker, ammoniakk, hydrogen og ei eller såkalt grønt stål er vesentlige og varige industrielementer i en nordnorsk kontekst.

Finnmark

Hvis det nordnorske næringsliv skal leve ut sine grønne drømmer, så bør de satse på det som vil gi en klimagevinst - og ikke f. eks bruke 7W på lage 3W med hydrogen-energi.

Hvorfor ikke heller satse stort på energi-effektivisering i bygningsmassen. I Finnmark og også andre plasser i Nord-Norge er det mange bygninger fra 50-tallet som trenger en opprustning for å kunne bli levelig i forhold til de nye energipriser og et sterkt fallende inntektsnivå hos folk flest. Og kanskje vil energi-effektiviseringen i bygningsmassen kunne gi en besparelse på størrelse med Alta-kraftverket, altså 694,7 GWh per år, bare i Finnmark. I tillegg kommer en veldig stor lokal sysselsettingsgevinst.

Grønne drømmer

Dersom det nordnorske næringslivet har flere grønne drømmer og drømmene er livsfriske, så kan de jo fortsette med å energi-effektivisere bil- og båtparken. Ikke nødvendigvis gjøre dem elektriske, men bruke energien mer effektivt - en svært arbeidskrevende jobb som i seg selv vill kunne sysselsette hele Finnmarks befolkning, dvs alle fra 0 til 150 år. Men det er lov å være måteholden og kun konsentrere seg om privatbilen, f.eks.

Privatbilen kan bli vesentlig mer energivennlig enn dagens biler – da både de elektriske og alle de andre. En naturlig plass å starte vil være å designe biler med med en CD-koeffisient (vindmotstand) på under 0.2 for alle type biler – en vanlig SUV har en CD-koeffisient på ca 0.4 eller høyere. En formidabel jobb i seg selv. Dersom dette ikke er nok kan en jo fortsette med å jobbe med og utnytte overskudds energien som bilen selv lager og den energien som omgir bilen. Dvs vind, sol, rystelser og ulike elektriske fenomener – muligens kan bilen da bli energinøytral og fullstendig selvladende. Altså mye jobb for veldig mange.

Det er mulig å stykke opp satsingen med å skape ulike miljøer gjerne konkurrerende miljøer som jobber med vindutnytelse og/eller gjenvinning av rystelsesenergien, o.l. Mye morsomt vil kunne komme utav en slik satsing dersom en kunne/ville bruke det samme antall milliarder som tilsynelatende er på vei til å bli kastet vekk på vindkraft, amoniakk/hydrogenfabrikker, batterifabrikker, elektrifisering av oljeinstallasjoner, etc. Så hvorfor ikke??

Lokalt næringsliv

Vel, er de grønne drømmer mer lokale, er det på tide å satse på en håndverksbasert videreforedling av lokale råstoffer. Det vil i så tilfelle være i tråd med det grønne skiftet. Altså slutte med å frakte varer og råstoff jorda rundt flere ganger før produktet blir produsert av store multinasjonale selskaper - og til slutt blir konsumert i store konsumentgrupper, kunstig ensrettet og laget av TV og media.

Ølfolket klarer å konkurrere med de store ølgigantene via sine små håndverksbaserte virksomheter. Smakfullt håndverksøl laget for de få og transportert/distribuert ofte bare lokalt. Hvorfor har ikke fiskefolket og reindriftsfolket tatt tak i sitt råstoff og laget smakfulle og varierte håndverksbaserte matprodukter. Altså noe mellom mors kjøkken, restauranten og industribedriften. En liten lokal entusiastisk matprodusent som tryller og lager eventyrlige matretter. For øvrig finnes det mye ulike lokale råstoff som kan videre foredles av entusiastiske lokale håndverkere. Vel, alle bør vi vel ta i et tak og forsøke å få til noe!

Det grønne skiftet krever en endring i organiseringen av dagens produksjonssystem hvor mye produseres i Kina. Et system som krever mye transport jorda rundt og derfor er et smule dysfunksjonelt system i forhold til de grønne drømmene!