Verden og vår region står overfor store utfordringer knyttet til klimaendringer og miljøproblemer. Samtidig har vi store ambisjoner for hvordan vi skal løse utfordringene. Her i nord er det spesielt viktig at de blå næringene møter utfordringene og bidrar til en bærekraftig omstilling. Og for å lykkes trengs det nye og sterke samarbeidskonstellasjoner - men hvordan få det til?

Gjennom de siste årene har vi ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE-fakultetet) ved UiT jobbet systematisk med å skape gode samarbeidsarenaer med samfunns- og næringslivet i den nordlige landsdelen. Vi har ulike roller, men ser samtidig at langsiktig dialog og tillitsfullt samarbeid bærer frukter. Og alene vil verken fagmiljøene eller samfunns- og næringslivet ha kraft, kompetanse og kunnskap nok til å finne løsninger som skal få oss gjennom de store omstillingene som ligger foran oss.

Arbeidet for lykkes med FNs 17 bærekraftmål er vår tids største globale oppgave, og noe som er satt høyt på agendaen av myndigheter, offentlige institusjoner, næringslivet og frivillige organisasjoner. Enkelte av målene har større regional relevans enn andre. Mål nr. 14 «Livet i havet» har avgjørende betydning for Nord-Norge, og dreier seg om bærekraftig utnytting og forvaltning av fiskeriene og øvrige marine ressurser. Ett mål som ofte går i glemmeboka er imidlertid det siste målet: «Samarbeid for å nå målene». Men kanskje er dette viktigst, for uten samarbeid og en felles målforståelse vil det være umulig å nå de øvrige målene.

Ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi har vi etablert et samarbeidsorgan med representanter for ulike deler av samfunns- og næringslivet i landsdelen, kalt BFE-panelet. Siden 2019 har panelet fungert som en møteplass for å presentere og diskutere relevante samarbeidprosjekter og samarbeidsformer mellom fakultetets fagmiljøer og det arbeids- og næringslivet vi utdanner våre kandidater til. Gjennom halvårlige møter diskuteres blant annet kompetansebehov i regionen, utdanningenes relevans, innovasjon og øvrige aktuelle utfordringer for landsdelen. Samtidig ser vi at det er et potensiale for å utvide samarbeidet.

Et nytt møte ble arrangert tirsdag 14. juni, da BFE-panelet inviterte til en åpen konferanse i Rødbanken i Tromsø med tittel: «Grønn omstilling i den blå økonomien – hvordan kan vi samarbeide om å nå målene?» På konferansen var det innledninger fra Nina Jensen, RevOcean, Kathrine Tveiterås, prorektor UiT, Kjell Staalensen, LO, Ronny Løvberg Sørensen, Sparebank1 Nord-Norge, og Håkon Worum, Tromsø kommune. I tillegg snakket student i statsvitenskap, Fredrik Askim, om studentenes rolle i det grønne skiftet.

Med denne konferansen ønsket vi å tematisere betydningen av samarbeid for å få til et nødvendig skifte, med et særlig fokus på hvordan dette kan fremme en utnytting og forvaltning av havets ressurser i et bærekraftperspektiv.

Framtida er uviss, og ambisjonene for det grønne skiftet kan virke overveldende. Det er imidlertid vår klare mening at sannsynligheten for å lykkes øker når akademia og nærings- og samfunnslivet gjør dette sammen.