Fire andre norske sykehus er med på lista - tre av dem også universitetssykehus.

2300 sykehus i 28 land er testet og rangert etter kvalitet av magasinet Newsweek..

Fem norske sykehus nådde opp blant de 250 aller beste i verden: Oslo Universitetssykehus på 37. plass, St. Olavs hospital på 141. plass, Haukeland universitetssjukehus på 153. plass.

Universitetssykehuset i Nord-Norge kommer inn på 170. plass. Det er første gangen UNN havner på denne listen - som er den femte kåringen i rekken.

I tillegg kommer det private sykehuset Diakonhjemmet sykehus på 209. plass.

Rangeringen er basert på en spørreundersøkelse blant leger, sykepleiere og sykehusledelse; offentlig tilgjengelige brukerundersøkelser; offentlige kvalitetsindikatorer og noe som kalles for PROM-vurderinger.

PROM-vurderinger er standardiserte spørreskjema som fylles ut av pasienter for å måle deres oppfatning av egen velvære og livskvalitet.

Over 80.000 fagfolk innen helsevesen i de 28 landene ble spurt å bidra i nettundersøkelsen. De skulle anbefale sykehus i eget land, samt i andre land, basert på kvalitet.

De fikk ikke lov å anbefale sin egen arbeidsgiver.

Dermed forteller undersøkelsen noe om hvordan fagfolk som ikke er ansatt ved UNN oppfatter kvaliteten på sykehuset. Samtidig som den måler den oppfatningen opp mot resultatene sykehusene oppnår for sine pasienter.

Metoden bak rangeringen fremstår som solid.

En 170. plass av 2300 undersøkte sykehus er en veldig god plassering. Vi gratulerer UNN med gode resultater.

Rangeringen er også en peker på hvor viktige universitetssykehusene er for kvaliteten på den offentlige helseomsorgen i Norge. Og hvor vellykket oppbygging av universitetssykehus har vært for et lite land som Norge - og for vår egen landsdel.

For eksempel: USA har 45 sykehus på lista. USA - 60 ganger så stor befolkning som Norge. At vårt lille land får fem sykehus på denne lista er betydelig.

At Universitetssykehuset i Nord-Norge, med et pasientgrunnlag på 480.000 mennesker, er på denne lista, er litt av en fjær i hatten.

Det bør Helse Nord merke seg i den krevende perioden de nå er i, når de skal se på funksjons- og oppgavedeling.

UNN med sin solide kobling mellom forskning og behandling er vel verdt å ta godt vare på.