Vi har oppnådd mye og er kommet langt. Men verdensbildet er endret de siste 15 år, mye er ikke til å kjenne igjen i politikk og forvaltning. Mange kvinner har, i god tro, latt seg villede av propaganda om vindkraft og at Norge skal dele vannkraft med Europa, for å spare utslipp.

Strømpriskrisa i høst og vinter har avdekket sammenhengene, at energipolitikken er på ville veier. Siste regjeringer og storting har lagt seg flate for kapitalkrefter og kraftlobby slik at vårt gode energisystem bygd opp gjennom 100 år, snart kollapser. Rimelig og stabil strøm er et viktig gode - for velferd og verdiskaping, for arbeid og likestilling. Dette er grunnleggende - uten vil samfunnet ramle sammen.

Så alle kvinner, energipolitikken er viktig for likestilling. Det er på tide å sette seg inn i og blande seg i energipolitikken og sørge for omsorg for natur og samfunn:

 • Ja til bærekraftig forvaltning av natur og energi
 • Ja til oppgradering av eksisterende vannkraftverk
 • Ja til energiøkonomisering
 • Ja til god forsyningssikkerhet, i hele landet
 • Ja til kraftutveksling med nabolandene
 • Nei til effektkjøring av vannkraftverk og rasering av liv i vassdragene
 • Nei til sløsing med dyrebar energi og natur
 • Nei til krafteksport og kraftspekulasjon
 • Nei til Statnetts Sentralnett, eksportnett, 420 linjer, E-Highway 2050
 • Nei til Bitcoin-sentre og store datasentre
 • Nei til elektrifisering av petroleumsindustrien

Vi må si nei til den destruering og deregulering som skjer av forvaltninga av energi og natur, til ingen annen nytte enn fortjeneste for kraftspekulanter, menge med adresse i skatteparadis. Mange har vært i god tro, trudd det beste, lyttet til fine ord om vindkraft som ren energi, bidra, reduserte utslipp, grønt skifte og grønn omstilling, osv. Men etterhvert er det avslørt, flere og flere ser vi at dette er feil, at det bygger på feil verdigrunnlag og kunnskaper. Vi kvinner må ikke la oss lure lenger. Vi må kjempe for våre barn og barnebarn og deres framtid i en stabil og trygg verden.

Jeg tar utgangspunkt i kvinnekampens mantra: bevisstgjøring – kunnskaper – organisering – handling. Det handler om kunnskap og deling av kunnskap, om fellesskap og organisering og om å handle, gjøre noe. Denne måten å jobbe på var viktig for likestilling og kvinnesak, og er i dag livsviktig for å sikre fellesskapet og verdiene, hindre at spekulasjon, maktovergrep og fortjeneste for de få som får rasere velferd og rettferdige samfunn. Og der vi vanlige folk tvinges til å betale - for å bli ranet. Stopp det!

Gratulerer med dagen!