Det er nemlig første gang i historien at vi samer kan feire grunnlovsdagen som et anerkjent urfolk. Det er nå vedtatt av Stortinget å endre grunnlovens paragraf 108 fra å omtale samene som “den samiske folkegruppe” til å omtale samene som “det samiske folk, som urfolk”.

Dette er viktig fordi grunnloven sier hvordan landet skal styres og fra nå av er det ingen tvil om hva man skal definere samene som. Jeg håper med dette at alle som ønsker en annen status for samene og som bevisst lager andre teorier basert på oppkonstruerte kilder, nå kan ta det innover seg en gang for alle at samene er Norges urfolk.

Grunnlovsdagen er dagen for å feire vår frihet, vårt land, våre forfedre. Dette er dagen for å løfte frem de som kjempet for det vi har i dag. Vi er takknemlige! Vi bor i et spennende land med mange ulike kulturer og tradisjoner, og grunnloven skal gjennom paragraf 92 sikre menneskerettighetene til alle, og gjennom konvensjonen om sivile og politiske rettigheter artikkel 27 skal staten sikre at minoriteter får dyrket sin egen kultur, bekjenne seg til og utøve sin religion, eller bruke sitt språk. Dette er viktig og det gjelder folks rett til å ha det trygt og til å kunne få leve som den man er.

På Fovsen-Njaarke i Trøndelag opplever reindriftssamer alt annet enn trygghet og mulighet til å dyrke sin egen kultur. Her har staten satt opp vindturbiner på en ulovlig konsesjon i området hvor reindriftssamene pleide å utøve sin kultur. Den norske stat skal ikke bare anerkjenne samene som urfolk, men også sørge for at urfolket får leve og utvikle seg på sine premisser, og da må de begynne med å få opphørt menneskerettighetsbruddet. Det blir dyrt å få turbinene bort, men det er mer kostbart å miste en kultur og et folk.

Dette er både jubel og ris, og det er vanskelig å rope hurra, så lenge det pågår et menneskerettighetsbrudd på 582. dagen på 17. mai. Jeg vil derfor ta med noen ord fra grunnlovens paragraf 112:

“Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.”

La oss gå inn i 17. mai med etterslekten og forfedrene i våre hjerter. Vi skal ut og feire grunnloven, og vi skal spesielt feire at samene endelig har fått status og anerkjennelse som urfolk i Norges grunnlov. Det betyr faktisk enormt mye, det er historisk og veldig viktig for fremtiden.

Lihkku Norgga álbmotbeivviin / Gratulerer med Norges nasjonaldag!