Gå til sidens hovedinnhold

Gratulerer, Kåfjord kommune! Lihkku beivviin, Gáivuona suohkan!

Da finskeide St1s ønsket å tyvstarte med konsekvensutredning for vindkraft i fjellene mellom Reisadalen og Skibotndalen, fikk de et enstemmig NEI i kommunestyret i Kåfjord. Alle partier valgte å slå ring rundt naturen og allmennhetens interesser.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ordfører Bernt Lyngstad (AP) har sammen med sine politiske kollegaer gjort en politisk jobb det står respekt av. Mange er det som nå puster lettet ut. Sammen med Porsanger kommune, er Kåfjord nå politiske ledestjerner som allmennheten kan stole på. I framtida vil kategorien vindkraftfri sone bli meget ettertraktet. Slik har begge kommunene fått turistreklame av stor verdi, ganske gratis!

I Sør-Norge er det stadig flere kommuner som nå motsetter seg utbygging av vindkraft. Sivilombudsmannen har nylig slått fast at utbygginger i to tilfeller er igangsatt ulovlig. Siden framgangsmåten er den samme i mange prosjekt, er det grunn til å tro at mange anlegg er ulovlig igangsatt og bygd helt siden 2009. Dette er alvorlig og bør granskes av uhildet part.

Bransjen på sin side ivrer for å skaffe seg fotfeste i kommunene, og i tilfellet Kåfjord prøvde de å omgå regulær konsesjonsprosess ved å tilby konsekvensutredning i en tidlig fase. Dette var det altså ikke grunnlag for i Kåfjord, verken i befolkninga eller i kommunestyret. Vi må regne med at saka vil bli studert med stor interesse, og at bransjen nå vil utmeisle nye strategier.

Spørsmålet om konsekvensutredning i Kåfjord har vært debattert i lokalavisene og i politisk debattforum på Facebook. Prosessen har vært interessant: Deling av fakta og opplysende artikler, både i avisene og på sosiale medier. Kåfjord Ap gjorde i høst vedtak mot vindkraft. Aktivitetene på det lokalpolitiske debattforumet var hektisk, også av aktører med tilknytning til vindkraftselskapet. Debatten har vist et stort lokalt engasjement om fellesverdiene og motstand mot naturødeleggelser.

Ordføreroppropet om plan- og bygningsloven samlet mange i høst, og stadig flere kommuner stenger nå dørene for vindkraftlobbyen. Det er å håpe at kommunene ivaretar sine interesser og motsetter seg ødeleggelsene av natur og kulturarv slik vi har sett det gjøres av vindkraftaktørene.

Ordførerne rundt Sognefjorden, Porsanger kommunestyre 18. juni, Kåfjord kommunestyre i sitt enstemmig vedtak 7. desember er eksempler til etterfølgelse og inspirasjon.

Vedtaket i Kåfjord kommunestyre:

1. Kåfjord kommune ønsker ikke å inngå noen form for avtaler eller igangsetting av konsekvensutredning av vindkraft i Kåfjord. Etablering av vindindustri er ikke ønsket i vår kommune.

2. Kåfjord har en natur som allerede er under press fra tidligere utbygging av vannkraft, gruvedrift og kraftlinjer. En KU vil ikke endre på omfanget av inngrepet i naturen. Kåfjord kommune er en liten distriktskommune med knapt 1000 km2. Disse kvadratkilometrene ønsker vi å ta vare på for våre framtidige generasjoner.

Til lykke! 7. desember 2020 ble en stor dag for mange.

Kommentarer til denne saken