Gå til sidens hovedinnhold

Gratis ferge vil være katastrofalt for konkurranseforholdene langs kysten

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Et av de mest omtalte punktene i Hurdalsplattformen, den fremtidige regjeringens politiske manifest, er innføringen av gratis ferge til øyer og andre samfunn uten veiforbindelse. Punktet er utformet som følger:

Innføre en ordning med gratis ferge for øyer og andre samfunn uten veiforbindelse til fastlandet og gjøre alle fergesamband med under 100 000 passasjerer årlig gratis.

Dette som et ledd i partienes målsetting om å «…fornye og forsterke distriktspolitikken». Følgende er et utdrag fra Hurdalsplattformen under overskriften «En bedre distriktspolitikk»:

Hvis folk skal bo i og flytte til distriktene, må viktige tjenester som barnehage, skole og helsetilbud være i nærheten. Alle innbyggere skal ha tilgang til bredbånd og god kritisk infrastruktur som vei og ferge.

Tiltak for å bedre kårene i distriktene og sørge for tilflytting og økonomisk satsning i landets distrikter bør i bunn og grunn møtes med applaus, hadde det ikke vært for at Senterpartiet og Arbeiderpartiet åpenbart mangler den nødvendige oversikten over- og kunnskapen om tilstanden langs norskekysten. Forestillingen om at kutt i fergepriser skal bidra til å bedre bosituasjonen og konkurransevilkårene til veiløse samfunn langs kysten er i beste fall grovt oversimplifisert.

Vi bruker vårt hjemsted Helligvær, et av øysamfunnene i skjærgården utenfor Bodø som eksempel. Til tross for at vi tilhører samme kommune som Nordlands største by sorterer vi allikevel inn under kategorien utkantstrøk, eller distrikter. Helligvær er et av få utkantstrøk i Nord-Norge som har gått mot den generelle utviklingen i landsdelen. Vi har opplevd befolkningsvekst, demografisk foryngelse, vekst og investering i fiskeriflåten og en generell optimisme i samfunnet. Noe av dette skyldes kommunal velvilje, men mesteparten skyldes lokalsamfunnets harde og målrettede arbeid.

Det vi ikke har er et fergetilbud. Noe vi deler med de andre små lokalsamfunnene på øyene rundt oss – og flere andre øysamfunn langs norskekysten. De fleste mangler sågar fergekai. For oss er eneste reisemulighet inn til Bodø via hurtigbåt. Vareforsendelser til og fra går via nevnte hurtigbåtrute, eller via lastebåt som ankommer 2 ganger i måneden. Reiseutgiftene er høye og prisen for å sende produkter fra fiskemottaket er allerede nå astronomisk i forhold til samfunn som har fergeforbindelse.

Tiltak som utelukkende kutter fergeutgiftene i utkantstrøk, vil føre til en kraftig situasjonsforverring for unike småsamfunn som Helligvær. Sp og Ap vil ved et slikt politisk grep sørge for å gi store konkurransefortrinn til samfunn som har fergeforbindelse, kontra oss som kun har forbindelse via hurtigbåt. Ikke bare ved å bidra til større økonomiske fortrinn for konkurrerende bedrifter ved lettelse i fraktpriser, men også ved å gjøre oss mindre attraktive for potensielle tilflyttere og investorer.

Kort sagt - innføring av gratis ferge uten et tilsvarende tiltak for hurtigbåter vil ikke bygge ned forskjellene, det vil forverre dem!

For ikke lenge siden hadde vi besøk av en delegasjon politikere fra Senterpartiet. Blant disse var Fylkesråd for Samferdsel, Bent-Joacim Bentzen og Ola Smeplass, varaordfører i Bodø. Det er på høy tid at disse tar direkte kontakt med sine partifeller på nasjonalt plan, opplyser dem om erfaringene sine fra den turen og forklarer hvilket feilgrep man her er i ferd med å gjennomføre.

Kommentarer til denne saken