Gratis ferge til øyfolk burde naturligvis ha vært en realitet forlengst. Kostnaden ved å bo i distrikt og på øyer har altfor lenge vært politisk oversett. Solberg-regjeringa har hatt et skadelig fokus på sentraliserte tilbud og effektivisering. Positive distriktspolitiske tiltak har vært totalt fraværende. Når den nye AP/SP-regjeringa innleder med å love gratis fergetilbud, er det all grunn til å takke og bukke.

Mange av oss som har vært kommune- og fylkespolitikere over tid har dessverre en dårlig erfaring med statlig styring overfor lokaldemokratiet. Gang etter gang vedtas det og igangsettes det såkalte reformtiltak - lover og regler som er ment å forbedre ulike brukertilbud lokalt - uten at det følger med penger til kommuner og fylker. Kostnadene flyttes over på kommuner og fylker som allerede har svært anstrengt økonomi.

Et nærliggende eksempel er fastlegeordningen der stat og regjering totalt har sprunget fra ansvaret. Hele fastlegeordningen er nær ved å bryte sammen - på tross av at kommunene har måttet bruke millioner av kroner på ei ordning som er et klart statlig ansvar. Konsekvensene i kommunene har vært kutt i andre helse- og omsorgstilbud, samtidig som lokalpolitikere blir sittende igjen med kritikken fra befolkningen.

Skjer det samme med fergetilbudet, når et gratis fergetilbud skal gjennomføres? Det er fylkene som finansierer fergene. Det er fylkene som eventuelt må finansiere tap av billettinntekter. I Troms og Finnmark har kutt i båt- og fergetilbud allerede vært aktualisert på grunn av en svært anstrengt økonomisk situasjon. Det er altfor nærliggende å tenke seg at regjeringa overlater vesentlige deler av kostnadene ved tapte billettinntekter til de aktuelle fylkene.

Den som lever får se - som det så vakkert heter. Det er ikke sikkert det blir vakkert. Det kan bli stygt. Det avgjør AP/SP-regjeringa. Uten full kompensasjon til de aktuelle fylkene, vil gratis fergetilbud følges opp av kutt i rutetilbudet til øyene. I så fall blir det et kostbart gratistilbud.