En samlet klynge i Nord-Norge stiller seg bak et initiativ for å gjøre kortbanenettet i landsdelen til en internasjonal test- og utviklingsarena for grønn luftfart. Med energiklyngen «Energi i Nord», næringslivet, aktører innen luftfarten, samt Universitetet i Tromsø og Nord Universitet i Bodø med på laget, samarbeides det for å realisere planene.

Dette er godt nytt for samarbeidet i landsdelen, både innen næringsliv og akademia. Det styrker mulighetene for å få dette, bokstavelig talt pilotprosjektet, på vingene.

Nord-Norge er som skapt for å være arena, med sitt unike kortbane-nett. Energiomstilling til en grønn luftfart er så godt som klar for take-off, og viktige premisser i test-fasen er små fly og korte distanser.

Widerøe har vært operatør på kortbanenettet helt siden småflyplassene ble anlagt. Flyselskapet har trolig verdens beste erfaring med passasjertrafikk på korte distanser med utfordrende klima og værforhold. Ambisjonen er å elektrifisere store deler av egen flyflåte innen 2030. Det første helelektriske flyet kan være på vingene allerede i 2026. Det dreier seg da om et 9-seters passasjerfly med rekkevidde nok til å operere på kortbanenettet.

I det politiske Norge foregår det nå en stille posisjonering om et nasjonalt senter for utslippsfri luftfart. Bergen, Trondheim, Oslo og Stavanger ønsker å få den nasjonale satsingen og dermed også innovasjonsmiljøet lagt til sin flyplass.

Internasjonalt oppfattes det nordnorske flyplassnettet som svært interessant som arena for den nye utviklingen. Nord-Norges fortrinn som vertskap for det aller meste av de 25 kortbaneplassene i landet, og godt trafikkerte stamflyplasser som Tromsø, Bodø og Alta, burde tilsi at det nasjonale senteret ikke blir offer for sentraliserings-iveren, men at nullutslipps-trafikken forskes på der den faktisk skal foregå.

Å fornye og endre energibruk i ei næring som er sterkt kritisert for miljøskadelige utslipp er helt nødvendig. For vi trenger luftfart også i framtida, for å transportere både varer og passasjerer. I Nord-Norge, med store avstander, er vi ganske enkelt avhengige av fly for å ta oss fram på effektivt vis.

Derfor er det flott og viktig at landsdelen kan samles om å gjøre kortbanenettet i nord til en unik test-arena, av stor betydning for framtidig internasjonal luftfart. For et område der kortbaneflyene er like viktige som bussene andre steder i landet, vil det være helt naturlig at forskning på alternativ energi, energiforsyning og distribusjon gjøres her nord.