Inn mot jula og det nye året har vi igjen diskutert formueskatten. Rikfolkene som flyttet til Bø for å spare skatt har fått stor oppmerksomhet. Til tross for at høyreregjeringa har gitt dem store skattekutt de siste årene, har de nå gjort noe vanlige lønnsmottakere ikke kan. De har flyttet fra skatteregninga si. Inn mot høytiden har jeg tenkt mye på de vi har trengt aller mest gjennom det vanskelige året 2021. De som jobber i helsetjenesten, med renhold, i butikken, i skoler og barnehager, og som alle har vært utsatt for ekstra risiko for smitte. De går på jobb og kan ikke flytte fra skatteregninga. I 2021 må det være deres tur.

Sykepleierne, som vi alle klappa for i begynnelsen av pandemien, har hatt en heftig arbeidshverdag i månedsvis. Sykepleierforbundet inngikk raskt en avtale med staten om nye og utvidede turnusordninger. Men ingen kan leve av applaus. Mange har måttet jobbe svært mye, og har ofret fritid og familietid for å sørge for at helsevesenet skulle være rustet til å håndtere det som kom. Fra sykehusene ble det i sommer meldt om utslitte sykepleiere som måtte jobbe lange dager og alt for mange helger. I eldreomsorgen har de ofte måtte isolere hele avdelinger med det merarbeidet og ekstra påkjenningen det medfører for både brukere og ansatte. De som jobber deltid har knapt ei lønn å leve av, men mange velger likevel å ikke ta ekstravakter på flere sykehjem eller omsorgsboliger av frykt for å spre smitte. Nå fortjener de å løftes! Et løft for sykehusene, for akuttmedisinen, for heltid og for rettferdig pensjon. Men hva har skjedd? I kommunene satt det i desember fortvilte lokalpolitikere og måtte kutte i helsetjenestene fordi høyreregjeringa var mest opptatt av å gi skattekutt til de rikeste, fremfor å satse på velferd. I valgåret 2021 må det være sykepleierne og helsefagarbeiderne sin tur.

Tenk på de som jobber i butikken din. De som smiler til oss bak et pleksiglass. De som vi det siste året er blitt like vant til å se med Antibac og en klut som bak kassaapparatet. I NRK-programmet Innafor fulgte vi mange unge mennesker gjennom 100 dager av covid 19-epidemien. Der møter vi Ylva på 22 år som jobber på KIWI. Som er bekymret for å smitte andre. De som jobber i butikk er blant dem som har dårligst pensjonsbetingelser, fordi så mange jobber deltid. Pensjon fra første krone handler om nettopp dem. Nå er det på høy tid at det er Ylva sin tur!

Engasjerte og dedikerte barnehagelærere, lærere og assistenter, og barnevernsansatte og helsesykepleiere kan bety all verden for barna og ungdommene våre. Det vet vi. Men da Norge stengte ned, var det mange som også så hvor kritisk det er at tilbudene faktisk er der. Rapportene om sårbare barn som ikke ble fanget opp, bekymringsmeldinger til barnevernet som uteble, helsesykepleiere som ikke fikk kontakt med ungdommer i faresonen og all læringen barna gikk glipp av vil kunne ha langvarige konsekvenser for de som ble rammet. Og da Norge åpnet opp igjen, gikk de ansatte tilbake på jobb. Og de har vasket, delt barna i kohorter, byttet fra rødt, til gult, til grønt -og av og til tilbake. De har undervist på nett og hatt konferansetimer på Teams. Foreldre har ikke kunnet følge barna inn i garderoben i barnehagen, så de ansatte har tatt rede på klær og sko i tillegg til å dele inn uteområdene og ha turnus på utetiden. Det er umulig å ikke la seg imponere av innsatsen. Nå må det snart være deres tur.

Det er blitt billigere å være rik og dyrere å bli syk. Egenandelene økes for vanlige arbeidsfolk, mens formueskatten kuttes for de med mest fra før.

Mitt nyttårsforsett er at nå må det være Ylva og de andre hverdagsheltene sin tur.

Med rettferdig pensjon fra første krone. Med feriepenger for de som har vært permittert, og som også trenger å betale regninger. Med en satsing på heltid for alle kvinnene som fortjener ei lønn å leve av. Og ei storsatsing på vår felles helsetjeneste og på velferd. Det er nok nå! Nok satsing på de som sitter best i det. Nå må det være vanlige folk sin tur. Din tur. Det er Arbeiderpartiets nyttårsforsett!

God jul og godt nytt år.

Bjørnar Skjæran, nestleder i Arbeiderpartiet