Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen besøkte i forrige uke Tromsø. Til Nordlys sier han at Riksrevisjonen skal styrke kontoret i Tromsø, der det i dag er ti ansatte.

Schjøtt-Pedersen sier kontoret skal økes med fem eller seks årsverk. Samtidig åpner han for at andre ansatte som arbeider et annet sted, med dagens teknologi kan jobbe eksempelvis fra Tromsø.

Riksrevisjonens om lag 450 ansatte fører kontroll med at statens penger brukes og forvaltes på en økonomisk forsvarlig måte og i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger.

Dette er et vidt mandat, noe som gir revisjonen frihet til å undersøke bredt, noe som kan og bør påvirke organiseringen.

At Riksrevisjonen øker tilstedeværelsen i Tromsø med noen få årsverk, er kanskje ingen stor sak, vil noen si. Andre vil mene at det neppe hadde kommet i stand uten Schjøtt-Pedersens nordnorske bakgrunn.

Selv om det er snakk om få personer, er det likevel et viktig grep. Den demografiske ubalansen i Norge er nå i ferd med å bli så stor, at desentralisering av statlige arbeidsplasser kan være et avgjørende virkemiddel for å motvirke trenden.

De enorme offentlige investeringene i Oslo-regionen begrunnes ofte med behovet for å binde bo- og arbeidsmarkedet sammen. Mange som beveger seg rundt i transportsystemene i Stor-Oslo arbeider i offentlig virksomhet, et stort antall i staten.

Men i jungelen av statlige etater, tilsyn og direktorater i Oslo, er det åpenbart at potensialet for desentralisering er stort. Svært mange av disse arbeidsoppgavene kan utføres uavhengig av bostedsadresse.

Regjeringen endret i fjor retningslinjene for lokalisering av statlige tjenester og jobber. Som hovedregel skal se som opprettes eller flyttes ikke legges til Oslo.

Så langt har fiskeridirektør Frank Bakke Jensen og riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen begynt å utnytte et nytt handlingsrom. Begge er fra Finnmark og Nord-Norge. La oss håpe andre ledere i nasjonale virksomheter er like ansvarsbevisste.

Å lokalisere statlige arbeidsplasser rundt omkring i hele landet, med en bedre fordeling av disse, er bra for hele Norge. Også Oslo.