Samene i Tromsø har ventet veldig lenge på Samisk hus, og vi kommer nå med fantastisk gode nyheter. Gjennom sametingsrådet har vi nemlig kommet til enighet med Tromsø kommune og Troms fylkeskommune om å gå sammen om eierskapet i et nytt aksjeselskap for Samisk hus.

I praksis betyr det at samisk hus vil være etablert i løpet av høsten. Vi gleder oss veldig, og det har alle samer i Tromsø god grunn til å gjøre. Gjennom Romssa Sámi Searvi / Tromsø sameforening (RSS-NSR) har vi jobbet i 30 år for en møteplass for alle samene i byen, og endelig skal det bli en realitet.

Samisk hus blir et sted der hele mangfoldet av det samiske samfunnet kan møtes, uansett hvor vi kommer fra, hvilke språk vi snakker og organisasjoner vi er med i. Tenk bare på mulighetene som ligger i en sånn institusjon. Et sted der samiske barn og unge kan møtes til arrangementer og hvor vi kan dra på forskjellige kurs. Eller kanskje du bare vil møte kjentfolk og stifte nye bekjentskaper?

Vi tror at Samisk hus kan være veldig positivt for samisk språk og kultur i Tromsø i fremtiden, og bidra til å styrke den samiske identiteten uansett utgangspunkt. For sameforeninga RSS-NSR, som har dratt i gang det felles initiativet blant samiske foreninger i byen som nå får resultater, har disse målene vært en drøm lenge. Vi er veldig takknemlige for at ildsjelene i sameforeninga gjennom mange år har holdt drømmen ved like og ikke gitt opp.

Når Sametinget, kommunen og fylkeskommunen er enige om å gå inn på eiersiden, så skjer det noe. Med det følger det også en forpliktelse om midler. Fra NSR sin side lover vi driftsmidler i 2022 hvis vi vinner sametingsvalget 13. september. Det kan du stole på. Man kan ikke gå inn på eiersiden uten å bidra til at institusjonen kan drives. Heldigvis har kommunen og fylkeskommunen også signalisert at de ser det.

Neste steg for Samisk hus i Tromsø er å få stiftet et AS og etablere en god ordning for at samiske organisasjoner og miljøer i byen får være med og legge rammene for innhold og bruk. Selv om eierskapet blir offentlig, så skal vi huske at huset skal være for alle oss samer som bor i og rundt Tromsø.

Vi tror at denne eierskapsmodellen er en god løsning som skaper varig og bærekraftig drift. Etableringen er verdt å feire. Gratulerer Romsa!