Det nærmer seg jul. Kanskje kjenner du at julefreden begynner å senke seg eller kanskje har du fortsatt mye som skal ordnes. Uansett sprer lukten av pepperkaker seg, gløgg serveres og julekalenderne ruller over tv-skjermen.

Samtidig byr førjulstiden også på en litt merkeligere tradisjon. Hvert år dukker det nemlig opp en snodig debatt: Hvem har egentlig rett til å feire jul?

Særlig i kommentarfeltene diskuteres det hvem som har rett til å feire jul, hvem som har de riktigste tradisjonene, hvem som spiser riktigst julemat, og ikke minst hvem fremstår som mest norske i sine tradisjoner.

Dette kommer særlig frem når man ser debattene om forkynning i skolene og deltakelse på gudstjenester i skoletiden. Vi i Human-Etisk Forbund er som kjent skeptiske til sammenblandingen av skole og religiøs utøvelse. Et vanlig argument som møter oss i slike diskusjoner er «men jul skal de feire», «juleferie skal de ha» eller «hvis de ikke vil lære om hvorfor vi feirer jul i Norge, kan de bare droppe hele julefeiringen».

Mange kjenner nok ikke til julefeiringens historie i Norge. Vi har feiret «jol» i landet helt fra norrøn tid. Skikker har kommet til og andre skikker er forsvunnet i løpet av denne tiden. For eksempel var det ifølge Gulatingsloven påbudt å brygge øl til jul. De som gjentatte ganger brøt loven, kunne miste gården til kongen og biskopen og selv bli landsforvist.

Da landet ble kristnet, ble også julefeiringen det. I dag er det helst den kristne julefeiringen det læres om, noe som skaper et inntrykk hos noen om at det er den eneste riktige grunnen til å feire jul.

Men hvorfor vi feirer jul eller jol, hvilke tradisjoner vi har og hva vi spiser på julaften er helt opp til hver enkelt av oss. For de fleste er jul en tradisjon, en tid for å samles, vise hverandre omsorg og kjærlighet, spise mat vi ikke spiser resten av året, og en tid for å få et etterlengtet avbrekk i hverdagen. For andre står det religiøse budskapet sterkt i deres feiring.

Det er flott å bo i et land hvor alle er sikret julefri, slik at vi alle kan nyte juletiden akkurat slik vi selv vil. Vi vil oppfordre til å vise raushet med hverandre, og glede oss over mangfoldet av tradisjoner og skikker som ligger i julefeiringen over hele landet. Og vi ønsker deg en riktig fin julefeiring uansett hvordan og hvorfor du feirer!

Øystein Røsland, leder i Human-Etisk Forbund Finnmark
Helga Alver, leder i Human-Etisk Forbund Troms
Jørn Jønsberg, leder i Human-Etisk Forbund Nordland