Gjennom sine stadige gjentakelser på Nordnorsk debatt, sist 12.01.22, etterlater førsteamanuensis Helge Chr Pedersen inntrykket at det er han, ikke samenes historie som er hovedpersonen i diskusjonen om NRKs podkastserie. Han synes heller ikke særlig opptatt av innholdet i denne historien, bare studiet av den. Det ligger ham kanskje nærmest.

Det er fullt ut akseptabelt om Pedersen ønsker mer oppmerksomhet i forskningsmiljøet, men det krever at han holder seg til sannheten og vedkjenner seg sin akademiske tungetale. Han skriver på Nordnorsk debatt 12.01.22: «Jeg har aldri lansert (en) idé om «det absolutt samiske perspektivet» slik Nergård påstår».

Det har han. På Nordnorsk debatt 31.12.21 argumenterer Pedersen for sitt superperspektiv på historien og konkluderer som om forskere har Guds øye:

«Dette perspektivmangfold representerer slik jeg forstår det absolutt samiske perspektivet på norgeshistorien».

Det er med forskning som i livet ellers: Vi ser fra de steder der vi befinner oss, fysisk og analytisk. Når vi ser fra ett, ser vi ikke fra alle andre samtidig. Bevisstheten om det er avgjørende for at tekster og analyser henger sammen.

Til meg behøver Pedersen ikke gjenta hva han mener om perspektiv i samisk forskning. Det har jeg oppfattet for lenge siden. Avslutningsvis vil jeg derfor bare minne om at han ikke trenger hjelp fra «stråmenn» til sine litterære utskeielser. Det makter Pedersen helt på egen hånd.