Lørdagens vedtak på Arbeiderpartiets landsmøte er historisk. For første gang har partiet programfestet bygging av Nord-Norgebanen. At det skjedde enstemmig er ekstra gledelig.

Da Arbeiderpartiet gikk på sitt sviende nederlag ved stortingsvalget i 2017, oppsummerte Jonas Gahr Støre med at det som gjorde aller mest vondt, var den tapte oppslutningen i Nord-Norge.

Velgerne etterlyste samfunnsbyggingen Arbeiderpartiet var kjent for i den del av landet hvor arbeiderbevegelsen har mye av sin historiske opprinnelse. Nå har partiet tatt et modig valg og svart på tiltale, gjennom sitt vedtak om å bygge jernbane i nord. Partiet har merket seg at meningsmålinger viser at prosjektet har brei støtte i hele landsdelen.

Når det blir realisert, vil det ha massiv betydning for samfunnsutviklingen i nord, og det vil bety enormt mye for sysselsetting og næringsliv. Så er i tillegg den symbolske betydningen formidabel; Norge blir på et viktig område bygd sammen og gjort til et helt land, ikke et delt land.

Andre partier har allerede vært offensive i jernbanesaken, særlig må SV få anerkjennelse for nybrottsarbeid med klimanøytral transport i Norges viktigste interesseområde. Etter hvert har også MdG og Fremskrittspartiet sluttet seg til, på sitt landsmøte i juni vil også Senterpartiet gi sitt ja til Nord-Norgebanen. Høyre har på sin side meldt seg ut av saken, Erna Solberg har sagt det rett ut; hennes tilbud til folk i nord er førerløse vogntog.

Men det er hva Arbeiderpartiet mener og går for som virkelig betyr noe. At partiet nå har gitt sitt ja, betyr at nasjonen endelig vil få en seriøs vurdering av spørsmålet.

Noen er bekymret for at Arbeiderpartiet ikke går langt nok i sitt vedtak og at det ikke er forpliktende nok. Det tror vi det er liten grunn til å være redd for. Dersom partiet ikke leverer etter sitt vedtak, vil fallhøyden være stor.

Det nytter ikke lengre å begrave saken nederst i en skuff i et direktorat og håpe den skal bli glemt eller utredet ihjel. Da vil Ap bli hardt straffet av nordlendingene ved neste korsvei.

Et bredt flertall på Stortinget er nå for å realisere Nord-Norgebanen. Vi oppfordrer partiene som nå er enige i sak, om å legge kjeklingen om fremgangsmåte til side. Særlig partienes sentrale tillitsvalgte i nord må se de lange linjene og samle seg om en felles strategi og nasjonale hensyn.

Det som har vært et folkekrav helt siden Nordlandsbanens far Ole Tobias Olsen, arbeidet for å videreføre skinnene gjennom hele landsdelen, er nå nærmere virkelighet enn noensinne.

Tiden arbeider for Nord-Norgebanen, Arbeiderpartiets landsmøtevedtak er både et gjennombrudd og et politisk veiskille.