Regjeringen signaliserer at de vil ‘åpne samfunnet’ i september og fjerne de fleste av dagens smitteverntiltak. Solberg og Høie anslår at en stor andel av landets barn og unge vil bli smittet av covid-19 i løpet av høsten ved en slik politikk, men at dette er uproblematisk fordi yngre mennesker tåler viruset godt. Det første er riktig: FHIs egne prognoser (side 12) om smitteutviklingen ved frislipp av delta-varianten opererer med over én million smittede i løpet av høsten, halvparten barn og unge.

Det siste er dessverre feil: Nyere internasjonal forskning viser at de fleste barn og unge tåler viruset, men noen får langtids komplikasjoner. En liten andel blir så syke at de må innlegges på sykehus, noen med MIS-C, en alvorlig immunreaksjon som oppstår 2-6 uker etter smitte og som kan gi organskader. Selv om andelen som rammes er lav, vil antall barn som får disse plagene bli betydelig hvis opp mot 500 000 skulle bli smittet.

En rekke studier har påvist long-covid hos barn og unge etter gjennomgått infeksjon. Omfanget er ukjent, men alvorlig for de det gjelder. I Storbritannia, der smitten har vært mer utbredt enn her, opprettes 15 long-covid-poliklinikker for barn. Et norsk studie viser at rundt 50 % i aldergruppen 16–30 år hadde symptomer som varte mer enn et halvt år etter gjennomgått covid-19.

Regjeringen er enten uvitende om helsekonsekvensene av å slippe covid-viruset løs i samfunnet nå, eller ønsker en rask politisk gevinst før stortingsvalget. Begge deler er uakseptabelt. De utsetter uansett de en hel generasjon barn og unge for unødvendig og unngåelig helserisiko. Ved å signalisere allerede nå at samfunnet blir gjenåpnet ‘i september’, bidrar regjeringen til å ufarliggjøre pandemien. Dette kan fort føre til manglende motivasjon i befolkningen og dårligere etterlevelse av smittevernrådene i de kommende kritiske ukene.

Vedtaket om å åpne samfunnet i september umyndiggjør også foreldrene til barn og unge. EU har godkjent de mRNA-vaksinene vi bruker for barn ned til 12 år. FHI har allerede anbefalt at 16- og 17-åringene skal tilbys vaksine, og vurderer om vaksineprogrammet skal utvides til 12 år. Vaksineprodusentene gjennomfører utprøving også med yngre barn. Ny kunnskap om dette kommer i løpet av høsten. Et vedtak om å gjenåpne samfunnet i september fratar norske foreldre muligheten til selv å velge mellom vaksine eller covid-smitte for sine barn, fordi mange barn og unge vil bli smittet før de tilbys vaksine. Regjeringen ignorerer også mange barns klare ønske om vaksine framfor smitte.

For tidlig gjenåpning av Norge medfører også at mange vaksinerte blir smittet og syke. Smittede barn og unge vil smitte sine vaksinerte foreldre, besteforeldre og oldeforeldre. Selv med en god vaksineeffektivitet vil et stort antall smittede barn og unge føre til et stort antall smittede og syke vaksinerte voksne. Presset på sykehusene og på vår begrensete intensivkapasitet vil igjen øke. En del av de som blir syke vil ikke overleve smitten, selv om de er fullvaksinert. FHIs egne anslag for delta-varianten varierer mellom 400 og 2600 covid-døde totalt ved frislipp i høst.

For å unngå å utsette både barn og unge og resten av befolkningen for uakseptabel helserisiko krever vi:

1. Regjeringen må utsette gjenåpningen av landet til det er helsemessig forsvarlig. Det betyr å vente til vaksine er tilbudt alle aldersgrupper som forsvarlig kan vaksineres.

2. I påvente av vedtak om å utvide vaksineprogrammet til lavere aldersgrupper, må smitten holdes under kontroll på et meget lavt smittenivå gjennom nødvendige smitteverntiltak. Kommunene må fortsatt få ressurser til å fortsette dagens TISK-strategi og raskt slå ned lokale utbrudd med målrettede lokale smitteverntiltak. Nasjonale tiltak må gjeninnføres hvis dagens utvikling fortsetter og smitten igjen kommer ut av kontroll.

3. Regjeringen må gi tydelig beskjed om at veien ut av pandemien ikke går gjennom flokkimmunitet, som ved å akseptere smitte av barn og unge, men gjennom å tilby vaksine til alle som kan vaksineres, mens smittenivået fortsatt holdes lavt.

Framtidens dom over Solberg-regjeringen blir hard hvis de fortsetter ‘frislipp-politikken’ de nå har signalisert. Om vi snur i tide, har vi fortsatt gode muligheter til å stoppe den fjerde smittebølgen i Norge i sin spede begynnelse.

Alle vil raskest mulig tilbake til normal hverdag med mer frihet og færre smitteverntiltak. Faren for barn og unges helse gjør at hastverket ikke er verdt prisen. Regjeringen må få klar beskjed fra både foreldre og besteforeldre, og fra barn og unge selv, om at deres framtidige helse er mye viktigere enn et svært risikabelt politisk spill i valgkampen.

Dag Svanæs, professor i informatikk, NTNU
Gunnar Kvåle, professor emeritus i internasjonal helse, Bergen
Mads Gilbert, overlege dr.med., professor emeritus, spesialist i anestesiologi, Tromsø
Knut Eldjarn, tidligere president i Legeforeningen
Gunhild Alvik Nyborg, lege og forsker, PhD, Oslo
Bodil Håheim, barnelege, Bergen
Jörn Klein, professor i smittevern, Universitetet i Sørøst-Norge
Dag S. Thelle, professor emeritus i epidemiologi, Oslo og Gøteborg
Audun Helge Nerland, professor i immunologi, Universitetet i Bergen
Torgrim Log, professor i sikkerhetsfag, Høgskolen på Vestlandet
Lars Johan Vatten, professor i epidemiologi, NTNU