Den vanskapte kyllingen Ross 308 er fremdeles den kyllingen du finner flest av i norske butikker. Ross 308 er en fugl som er avlet til å ha så stor brystfilét at den tipper fremover og har vansker med å bevege seg normalt. Flere store dagligvarekjeder i Europa har tatt grep for å avslutte bruken av denne kyllingrasen. Her i Norge tviholder både Coop, Meny, Kiwi og Joker på gamle vaner. De benekter forskning som viser at den stakkars kyllingen lider fordi den vokser for fort.

Coops hovedleverandør av kylling er Den Stolte Hane i Rogaland. De produserer fortsatt Ross 308 i milliontall hvert år. I stedet for å bedre dyrevelferden har Den Stolte Hane forsøkt å renvaske seg selv ved å bestille en rapport fra et økonomisk analysebyrå. På svært mangelfullt kildemateriale, og uten å gjøre egne beregninger, har byrået konkludert med at sakterevoksende kyllinger er mer kostnadskrevende. Og går lønnsomheten ned, så kan man vel ikke forbedre dyrevelferden?

Det er jo litt merkelig at analysebyrået ikke brydde seg med å spørre Den Stolte Hanes konkurrent om deres erfaringer. Norsk Kylling i Trøndelag produserer nemlig ikke en eneste Ross 308-kylling. De har gått over til en kylling som både vokser litt saktere og lever lenger. Og ikke bare det - bedriften tjener nå det samme som før de gikk over til den mer saktevoksende kyllingen. Bøndene rapporterer om en hyggeligere hverdag i fjøset og løftet lønnsomhet.

Byttet fra en kyllingrase med ekstrem vekst og unormal vektfordeling, til en sunnere fugl med bedre helse og langsommere vekst, har også gjort at Norsk Kylling forbruker tre millioner færre kyllinger per år. Fordi kyllingen har bedre helse, kan den leve lengre og gi mer kjøtt per fugl.

Kyllingen Ross 308 lider fordi den er avlet til å ha abnormt rask vekst – så rask at de små kyllingene kan få både beinproblemer og hjerteproblemer som konsekvens. På tross av disse kjensgjerningene fortsetter Den Stolte Hane å produsere hurtigvoksende kyllinger.

Er det virkelig for mye å be om en kylling med normal fuglekropp? En kylling med kraftige bein og vinger, og mindre brystfilét. En som vokser litt saktere, og derfor ikke har foreldre som må sultefôres for å hindres i å spise seg til døde. En som kan leve et par uker lengre, fordi skjelettet tåler vekten. Kjære Coop, dyrevelferd varer lengst. Gi forbrukerne en sunnere kylling til neste påske!