Har registrert og takker for generalmajor Rolf Follands politisk korrekte svar den 16. juli på mitt innlegg 15. juli hvor jeg etterlyser Nord-Norgebenken på Stortinget sin vilje til å ivareta nordnorske forsvarsinteresser.

Han bekrefter på en forbilledlig opplysende måte det vi allerede vet – at man bygger ned forsvar i nord og folk flytter folk og kompetanse til andre områder.

Det oppleves vel heller at innlegget reiser nye spørsmål og mer usikkerhet, enn beroligelse.

At generalmajoren insinuerer både konspirasjonsteorier og klimafornekting fordi man tar opp forsvarspolitiske utfordringer, er intet mindre enn oppsiktsvekkende og spesielt.

Til det er å si at de som hever stemme mot det som skjer blant annet i helikoptersaken, som var saftig valgflesk i fjor, neppe lar seg tie i hjel av den grunn.

Vi er mange som kommer til å fortsette å kjempe for økt tilstedeværelse i nord og beredskap. Det handler faktisk om vår sikkerhet både for Nord-Norge og Norge .

Dersom dette er å konspirere, føles det som et gufs fra 1950-tallet.

Så, nok en gang er det bare å spørre: Hva mener og tenker de nordnorske politikerne om nedbyggingen i nord og fraværet av helikopterkapasiteten?

Det er å merke seg at cruiseskip ikke lengre anløper Kirkenes av sikkerhetshensyn, grunnet den spente situasjonen også her nord.

Det er et svært sterkt signal om økt trussel i kjølvannet av krigen i Ukraina.

Ikke nok med det. I dag 31. juli har Putin undertegnet en ny doktrine der det står at Russland skal "diversifisere og intensivere sine maritime aktiviteter på og rundt Svalbard, i tillegg til de russiske øyene i Arktis."

Det er på tide at noen våkner og viser handlingsvilje og besluttsomhet.

Noe må vi ha lært av årene 1939 og 1940.