Vi må erkjenne at vi har et fugleproblem i Tromsø. Det er et problem for mennesker og for fuglene. Det skal være hyggelig å gå gjennom sentrum eller sitte på utekafe i Nord-Norges største by. Det er det ikke i dag. Og det er ikke en situasjon som er bra for måsen og krykkja heller.

Det er trist å være vitne til at gamle, ærverdige bygg blir tilgriset og ødelagt. Dette har Nordlys dokumentert gjennom en rekke reportasjer i sommer. Situasjonen er ikke minst krevende for de næringsdrivende i Tromsø sentrum som bruker tid og ressurser på rengjøring av vegger og vinduer.

Vi bør bruke mindre tid på moralsk posering og slagordpreget debatt om retorikk, og mer tid på hva som kan være løsningene for Tromsø. Vi har ikke nødvendigvis svarene, men mange har luftet konstruktive ideer i debatten de siste dagene.

Men det må uansett tas grep, med kommunen i spissen og med andre som har fagkunnskap. Problemet er menneskeskapt, og må løses av mennesker dersom vi skal oppnå fornuftig sameksistens. Vi kan ikke la dette skure og gå, og håpe på at naturen løser dette av seg selv.

Det er en lite gjennomtenkt strategi å bygge hoteller til fuglene i Tromsø sentrum og se hvordan det går. Sentrum i en by skal ikke være et fuglefjell og naturlig hekkeplass for store mengder fugler.

Det nytter lite å sikre og rengjøre bygg, hvis man ikke samtidig tilrettelegger for hekkesteder utenfor sentrum.

Men gårdeiere i Tromsø må ta et selvstendig ansvar. Akkurat som vi må forvente at man rydder unna støv og skit, fjerner istapper, måker snø og strør på isen, må vi forvente grep som gjør at måsen og krykkja finner andre steder å slå seg ned enn på vegger og tak av næringsbygg og hustak. Det handler om å være i forkant. Også her må kommunen ha regien slik at gårdeiere gjør tiltak mest mulig likt.

Forskning er selvfølgelig viktig, men politikerne i byen kan ikke abdisere. Her har Tromsø-politikerne sovet i timen.

Det er for sløvt. Nå må ordfører Gunnar Wilhelmsen vise lederskap og bruke flere redskaper i verktøykassa. Disse finnes, slik at forskriftene mot forsøpling i Tromsø blir fulgt. I motsatt fall må man gå hardere til verks, med anmeldelser og bøter av gårdeiere som gir blaffen.