Alle sier de reiser opp til Tromsø fra Oslo, og ned i stedet for sør. Dette må være ei endring av reisespråket over siste 50 år. Man må leve med at språket endrer seg, men er det rett å si at man reiser opp til Tromsø fra Oslo, og at sør = ned? I denne teksten er det avstanden fra jordas sentrum til et sted på jordoverflata som angir stedets høyde.

Både Tromsø og Oslo ligger ved havet. Men havoverflata er ikke helt kuleformet, så det er vanskelig å si hvilken by ved havet som ligger lengst fra jordas sentrum. Lokalt er havoverflata i water.

En vanlig globus viser ikke hvordan jordrotasjonen påvirker forma til jordkloden. Jorda roterer rundt en akse gjennom polene. Farta på overflata er størst ved ekvator, og der er den formidabel: over 400 m/sek eller nær 1700 km/time. Ved Oslos breddegrad kan farta røft regna være halvert, ved polpunktet er den null. Heldigvis følger lufta med! Om lufta stod igjen og jorda roterte, ville vindstyrken konstant være over 10 ganger orkan styrke ved ekvator.

Den enorme rotasjonen gjør at jordkula presses ut ved ekvator og blir noe flattrykt ved polene. Det gjelder både hav og land. Jordradien er i snitt 6378 km ved ekvator mot 6357 km ved polene. Ekvatoroverflata ligger altså i snitt vel 20 000 m høyere enn polene! Om Oslos sentrum med sin avstand fra jordas sentrum ble plassert i Tromsø, vil det trolig sveve over Tromsdalstinden. Så fra Oslo til Tromsø bær’ d’ nok nor’ og ne’.

Trolig er de store elvene på de enorme slettene nord i Russland og Sibir eksempler på at det går nedover mot polene. Ut fra bilder renner Lena og Jenisej umerkelig stille, altså et svakt fall mot nord og økende tyngdekraft. Om det ikke hadde vært fall mot nord, kunne vann fra fjellene i mer sentrale områder endt opp som store sjøer eller enorme myrer i nord, og ikke renne ut i Nordishavet som nå.

Opp til Tromsø fra Oslo er altså et tøyseord om man ikke tillegger det en overført betydning (metafor). Opp eller ned er helt unødvendig. Det holder som man sa på 70-tallet da man reiste til Tromsø, eller bruk himmelretningene. Men vaner er vonde å vende, uvaner enda verre.

På sørlig halvkule vil det å reise sørover og nedover falle sammen. Det er altså helt greit å dra nedover fra Jakarta til Melbourne, men si heller sørover eller sløyf.

Geofag er ikke mitt felt og dette er ingen stor sak. Likevel vil jeg like å se begrunnelser fra dem som reiser opp til Tromsø, uten det at nord og opp faller sammen på veggkart.