Høyres Benjamin Furuly skriver i en kronikk 22. mai at «arbeidskraftmangel må løses med kompetanseløft» og at politikken må by på konkrete løsninger for de utfordringene vi står overfor. Høyres problem er de er uambisiøse og at Arbeiderpartiet allerede har brukt de siste fire årene på å gjennomføre det Høyre foreslår. Til høsten skal folk igjen få bestemme hvem som skal styre kommuner og fylker. Før det fortjener vi å få vite hva som egentlig ville være annerledes om Høyre styrte.

Arbeidskraftmangel må løses med kompetanseløft

Kort oppsummert så er Høyre og Arbeiderpartiet enige om å fortsette det gode arbeidet med fagbrev på jobb, at vi trenger flere fagarbeidere og fleksible utdanningsløp. Dette arbeidet er vi allerede godt i gang med. Det er fint at Høyre følger etter, og syns at vår politikk fungerer godt.

Våre veier skilles når vi skal sette rammene rundt dette.

Utdanning er ikke bare et verktøy for å gjøre folk til arbeidstakere.

Skolen og lærling bedriften er der mange får sine beste venner, lærer nye ting om både fag og seg selv. Skolen er også limet i mange lokalmiljø. Mister man nærskolen sin så er det mange som føler seg tvunget hjemmefra før de er klar for det, og bygdene mister ungdommen sin.

Flere ganger har vi spurt Høyre på fylkestinget om de vil garantere for at alle skolene i Troms og Finnmark skal bestå. Med et Arbeiderparti-styrt fylke har vi sørget for at ingen skoler har blitt lagt ned, den samme lovnaden går vi til valg på i år også. Dette har ikke Høyre vært villig til å stille seg bak.

I dag er elever garantert å få gå på nærskolen sin. Som betyr at hvis du har ikke har topp-karakterer så er du fortsatt sikret en skoleplass på den nærmeste skolen din. Dette har Høyre flere ganger tatt til orde mot, og vil gjøre skoleopptaket til en konkurranse utelukkende på karakterer.

For Arbeiderpartiet har det vært viktig å fokusere på hvordan vi kan gjøre skolen til et trygt og inkluderende sted man ønsker å være. Vi har innført et gratis skolemåltid på alle skoler hver dag, prøveprosjekter med gratis bind og tamponger, og digital helsesykepleier. Høyre sitt svar på fraværsproblematikk var en urettferdig og byråkratisk fraværsgrense. Den skal nå fjernes, og erstattes av et rettferdig og enkelt fraværsreglement.

Furuly sier at vi «mangler om lag 4500 personer i fylket» for å få fylt opp alle de arbeidsplassene vi har i fylket. Men er det helt rett?

Vi har allerede ca. 5500 unge under 30 som ikke er i jobb, som ikke er i utdanningsløp, og heller ikke er i noen form for opplæring i fylket.

Godt over halvparten av disse mottar ingen form for trygd.

Ofte blir disse folka oversett, og vi aner ikke hva denne gruppa gjør for å få tak over hodet og mat på bordet. Likevel er det sannsynlig at mange er avhengig av foreldre og familie. Tjueårene som egentlig skal være starten på å bestemme over eget liv, blir bare en fortsettelse av tenårene med foreldre som henger over deg. Sånn vil ikke noen ha det.

Ingen liv er helt like, men det er en tydelig sammenheng mellom utdanningsnivå og deltagelse i arbeidslivet her Nord. Nå er vi er på rett vei. I år hadde Troms og Finnmark størst økning i hele landet på andel søkere til yrkesfag, gjennomføringa av videregående går opp og vi har lavest arbeidsledighet i landet.

Men vi er ikke fornøyd med 9 av 10, eller at nesten alle klarer seg.

Vi har større håp for oss her nord.

Arbeiderpartiet vil ha et samfunn der alle – uansett hvor man bor eller hva man drømmer om, skal leve godt i fylket vårt.