Gå til sidens hovedinnhold

Gammeldags bypakke – innbyggerne må betale

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Samferdselsdepartementet har nylig laget en proposisjon til Stortinget om Bypakke for Tromsø. Forslaget er å bruke 6540 millioner kroner på hovedsakelig nye veier i Tromsø by. Det betyr at det skal brukes omtrent 85.000 kroner per Tromsøværing.

En forutsetning for å få en bypakke er at biltrafikken ikke skal øke. Dette skrives flere ganger i proposisjonen. Trafikkveksten skal tas med at flere bruker buss, går og sykler. Men hvordan skal en klare dette når nesten 2/3 av pengene går til tiltak som gjør forholdene bedre for bilen?

All forskning og erfaring viser at jo bedre en tilrettelegger for bilen, jo flere bruker den. Det er ganske logisk. Gjennom bypakka vil reisetida for bil reduseres og få et enda større forsprang på bussen.

Framtiden i våre hender har utført såkalte raskest til jobben konkurranser fra ulike bydeler til sentrum og Breivika de siste årene. I alle disse testene tar bussen desidert lengst tid, mens elsykkelen ofte er like rask som bilen. Dette viser potensialet for grønn transport i Tromsø.

Mobiltetsplanlegging har vi gode erfaringer med. Bedrifter får flere til å ta buss, gå og sykle med positive virkemidler. Grønn mobilitet funker i praksis. Dette er dessverre ikke med i bypakka. Mange andre steder satses det på bildelinger, samkjøring, bysykler, kampanjer etc. For eksempel i Bodø, og i Stavanger finnes det en veldig god ordning som heter hjem-jobb-hjem, hvor bypakka finansierer dette.

Hvorfor følger ikke Tromsø med i tida?

Disse tiltakene er veldig samfunnsøkonomisk lønnsomme og reduserer behovet for veiutbygginger og sparer samfunnet for mye penger.

Koronasituasjonen viser at vi er gode til å endre vaner. Vi har digitale møter og hjemmekontor. En del av dette vil bli varige endringer som blant annet betyr mindre trafikk i rushtida og som igjen kan bety mindre behov for utbygginger. Dette er ikke tatt med i vurderinga av bypakka.

Vi savner innovative tiltak for å redusere trafikkbelastningen. Hva med å få flere folk i hver bil? I dag sitter det stort sett en person i bilen. Men vegvesenet synes kanskje ikke det er et så spennende tiltak. Er det mer prestisje og ingeniørkunst å bygge tuneller?

Bypakka fokuserer mest på infrastruktur. Men hva med vedlikeholdet av det vi har? Det er ikke nevnt i bypakka. Å vedlikeholde tuneller er fryktelig kostbart og hvem skal betale dette? Til syvende og sist blir det oss Tromsøborgere som får regninga gjennom bompenger for statens mange prosjekter.

Derfor bør vi kreve at et så gigantisk prosjekt som bypakke Tromsø, blir mest mulig samfunnsøkonomisk og bærekraftig. Det er den IKKE nå!

Kommentarer til denne saken